“Terminologia odnosząca się do konkubinatu w polskim ustawodawstwie synodalnym XII–XVIII w. ” (2008) Miscellanea Historico-Iuridica, 6, pp. 27–40. Available at: https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/376 (Accessed: 14 April 2024).