“Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2007)” (2008) Miscellanea Historico-Iuridica, 6, pp. 213–215. Available at: https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/394 (Accessed: 1 March 2024).