[1]
“Początki prac nad kodyfikacją prawa karno-administracyjnego Polski Ludowej”, MiscellaneaHI, vol. 10, pp. 217–243, Jan. 2011, Accessed: Apr. 15, 2024. [Online]. Available: https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/303