[1]
“Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dĕjin bezpráví, red. Michal Bobek, Pavel Molek, Vojtĕch Šimíček, wyd. Masarykova Univerzita, Brno 2009, 1006 stron”., MiscellaneaHI, vol. 9, pp. 159–161, Jan. 2010, Accessed: Apr. 23, 2024. [Online]. Available: https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/327