[1]
“Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2008)”, MiscellaneaHI, vol. 7, pp. 284–287, Jan. 2009, Accessed: Apr. 23, 2024. [Online]. Available: https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/369