[1]
“Terminologia odnosząca się do konkubinatu w polskim ustawodawstwie synodalnym XII–XVIII w. ”, MiscellaneaHI, vol. 6, pp. 27–40, Jan. 2008, Accessed: Apr. 14, 2024. [Online]. Available: https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/376