[1]
“Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2007)”, MiscellaneaHI, vol. 6, pp. 213–215, Jan. 2008, Accessed: Mar. 01, 2024. [Online]. Available: https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/394