“Fascynujące ścieżki Filozofii Prawa, Pod Red. Jerzego Zajadło, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, 328 Stron”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 8, Jan. 2009, pp. 283-92, https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/347.