“Terminologia odnosząca Się Do Konkubinatu W Polskim Ustawodawstwie Synodalnym XII–XVIII W. ”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 6, Jan. 2008, pp. 27-40, https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/376.