Contact

Adres Redakcji/Editorial office adress
Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku/Faculty of Law, University of Białystok
ul. Mickiewicza 1/Mickiewicza 1 Street
15-213 Białystok
tel (fax) +48 (085) 732 70 62
e-mail: miscellanea@uwb.edu.pl

Wydawca/Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Adres Wydawnictwa/Publishing House adress
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Świerkowa 20 B, p. 1/37
15-328 Białystok
http://wydawnictwo.uwb.edu.pl
e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl

Druk i oprawa/Printing and binding
volumina.pl Daniel Krzanowski
e-mail: drukarnia@mzgraf.pl

Principal Contact

Bartosz Kamil Truszkowski
University of Białystok
Phone +48 (085) 732 70 62

Support Contact

Bartłomiej Gawron