Contact

Adres Redakcji/Editorial office adress:
Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku/Faculty of Law, University of Białystok
ul. Adama Mickiewicza 1, p. 308/Adama Mickiewicza 1 Street, room 308
15-213 Białystok
e-mail: miscellanea@uwb.edu.pl


Wydawca/Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Adres Wydawnictwa/Publishing House adress:
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, pok. 1049, 1051, 1053/Konstantego Ciołkowskiego 1M Street, room 1049, 1051, 1053
15-245 Białystok
http://wydawnictwo.uwb.edu.pl
e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl

Principal Contact

dr Bartosz Kamil Truszkowski - sekretarz redakcji
University of Białystok

Support Contact

Bartłomiej Gawron