Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB
e-mail: fiedorczyk@uwb.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego
dr Katarzyna Doliwa
e-mail: kdoliwa@uwb.edu.pl

Sekretarz redakcji
mgr Bartosz Kamil Truszkowski
e-mail: miscellanea@uwb.edu.pl

Redaktorzy Tematyczni

Prawo rzymskie
prof. dr hab. Piotr Niczyporuk
e-mail: p.niczyporuk@uwb.edu.pl

Historia prawa – średniowiecze i czasy nowożytne
dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB
e-mail: k.lopatecki@uwb.edu.pl

Historia prawa – XX wiek
dr hab. Marcin Łysko
e-mail: marcin.lysko@uwb.edu.pl

Historia doktryn polityczno-prawnych
dr Karol Kuźmicz
e-mail: k.kuzmicz@uwb.edu.pl

Rada Naukowa
Soazick Kerneis (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Francja);
Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska);
Marju Luts-Sootak (Uniwersytet w Tartu - Tartu Ülikool, Estonia);
Piotr Niczyporuk (Uniwersytet w Białymstoku, Polska);
Kenneth J. Pennington (Katolicki Uniwersytet Ameryki - The Catholic University of America, Waszyngton D.C., USA);
Janis Pleps (Uniwersytet Łotewski - Latvijas Universitāte, Łotwa);
Anton D. Rudokvas (Petersburski Uniwersytet Państwowy - Санкт-Петербургский государственный университет, Rosja);
Karel Schelle (Uniwersytet Masaryka - Masarykova univerzita, Brno, Czechy);
Dariusz Szpoper (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska);
Charles Szymanski (Uniwersytet Witolda Wielkiego - Vytauto Didžiojo universitetas, Kowno, Litwa);
Jan Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska);
Eduardo Cebreiros Álvarez (Universidade da Coruña, Hiszpania)