Jan Baszkiewicz’s Wrocław Period

Authors

  • Józef Koredczuk University of Wrocław (Uniwersytet Wrocławski)

Keywords:

Jan Baszkiewicz, University of Wrocław, history of law

Abstract

Jan Baszkiewicz, the eminent political and legal thought historian, in the years 1959–1968 was associated with the University of Wrocław, working at the Faculty of Law and Administration. The nine-year Wrocław period was very important in Jan Baszkiewicz’s life. First employed at the Chair of General History of State and Law and, later, at the Chair of History of Political and Legal Doctrines, Jan Baszkiewicz can be deemed the father of the Wrocław history of political and legal doctrines. For didactic purposes, he developed academic course materials on the above subject, on which History of Political and Legal Doctrines, published together with Franciszek Ryszka in 1969, was based. It was the first Polish academic textbook fully discussing the history of political and legal thought from antiquity to contemporary times. During his stay in Wrocław, Jan Baszkiewicz published Sovereign State in the Feudal Political Doctrine until the Early 14th Century (Warsaw 1964), one of the most significant studies among all of his scientific achievements, which has later become a classic of the genre and strengthened Jan Baszkiewicz’s position among Polish state and law historians. He also performed important organisational functions. In 1960, Jan Baszkiewicz was appointed the Head of the Department of Political Doctrines, and, in 1963, of the Chair of Political and Legal Doctrines. From 1962 until 1964, he was Deputy Dean for Didactics of the Faculty of Law. In September 1965, Jan Baszkiewicz was appointed Deputy Vice-Chancellor for Academic Affairs and Youth of the University of Wrocław and fulfilled that role through to the March 1968 Polish political crisis. Due to the attitude he demonstrated towards that situation, he was forced to move from Wrocław to the University of Silesia in Katowice. In 2003, the University of Wrocław conferred an honorary doctorate upon him.

References

Arch. UWr sygn. AU-185/1, Uniwersytet Wrocławski, Biuro Promocji i Informacji, RP – 0732/136, Baszkiewicz Jan.

Arch. UWr sygn. AU-271/2, Protokoły posiedzeń Rady Wydziału Prawa 1956–1960.

Arch. UWr sygn. AU-271/3, Protokoły posiedzeń Rady Wydziału Prawa 1960–1962.

Arch. UWr sygn. AU-271/5, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa W-III/0001. Rada Wydziału – protokoły posiedzeń 1962–1964.

Arch. UWr, sygn. AU-271/7, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa i Administracji W-III/0001. Rada Wydziału – protokoły posiedzeń 1966–1969.

Arch. UWr sygn. 138/406, Uniwersytet Wrocławski. Dział Kadr RK-120/406, Jan Baszkiewicz.

Banaszkiewicz M., Profesor Jan Baszkiewicz (3 stycznia 1930 – 27 stycznia 2011), „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, nr 1.

Baszkiewicz J., Andreew Michaił, Angełow Dimităr, Istorija nabăłgarskata dăarżatwa i prawo, Sofija 1959, „Państwo i Prawo” 1960, R. 15, z. 6.

Baszkiewicz J., Grzybowski Stanisław, Poglądy społeczne publicystów hugoneckich 1559–1598, Wrocław 1964, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1965, t. 17, z. 2.

Baszkiewicz J., Jan Kolasa, Prawo narodów w szkołach polskich wieku Oświecenia, Warszawa 1954, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1956, t. 7, z. 2.

Baszkiewicz J., Kirfel Hans Joachim, Weltherrschaftsidee und Bündnispolitik, Bonn 1959, „Kwartalnik Historyczny” 1960, R. 67, nr 1.

Baszkiewicz J., Koranyi Karol, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1963, t. 2, cz. 1, „Państwo i Prawo” 1964, R. 19, z. 10.

Baszkiewicz J., Leon Bojm, Mongolska Republika Ludowa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego” 1956, nr 3, Prawo I, seria A, „Państwo i Prawo” 1957, R. 12, z. 2.

Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963.

Baszkiewicz J., Mowa dhc UWr. profesora Jana Baszkiewicza, [w:] Doktorat honoris causa UWr. dla prof. Jana Baszkiewicza, „Przegląd Uniwersytecki” 2003, R. 9, nr 11.

Baszkiewicz J., Omnia sunt principis. O własności i jurysdykcji w koncepcji (XII–XIV w.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego” 1961, nr 34, Prawo t. 8, seria A.

Baszkiewicz J., Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze politycznej Polski od XII do XIV wieku, [w:] Historia kultury średniowiecznej w Polsce. IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie 13–15 września 1963. Referaty, Warszawa 1963.

Baszkiewicz J., Queloues remarcues sur la conception de dominium mundi dans l’oeuvre de Bartolus, w: Bartolo da Sassoferrate. Studi e documenti per il VI centenlario, Milano 1962.

Baszkiewicz J., Sieradzki Józef, Polska wieku XIV, Warszawa 1959, „Kwartalnik Historyczny” 1960, R. 67, nr 1.

Baszkiewicz J., Villey Michel, Lec ̧ons d’istoire de la philosophie du droit, Paris 1957, „Państwo i Prawo” 1959, R. 14, z. 12.

Baszkiewicz J., Voisé Waldemar, Początki nowożytnych nauk społecznych. Epoka Renensansu, jej narodziny i schyłek, Warszawa 1962, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1964, t. 16, z. 1.

Baszkiewicz J., Staszków M., W sprawie wstępów historycznych w podręcznikach prawniczych, „Państwo i Prawo” 1955, R. 10, z. 7/8.

Baszkiewicz J., W sprawie dalszego pogłębiania problematyki XIII–XIV wieku, [w:] Konferencja śląska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Wrocław 28 VI – 1 VII 1953. Przemówienia, referaty, dyskusje, red. L. Grosfeld, W. Kula, B. Leśnodorski, t. I, Wrocław 1954.

Bojarski M., Droga życiowa prof. Jana Baszkiewicza, [w:] Doktorat honoris causa UWr. Dla prof. Jana Baszkiewicza, „Przegląd Uniwersytecki” 2003, R. 9, nr 11.

Cetwiński M., Kilka uwag o monografii Jana Baszkiewicza na tle czasów w których powstała, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, t. 57, z. 1.

Filipowicz S., Uniwersytet Jana Baszkiewicza, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2012, t. 64, z. 1.

Grzybowski K., U źródeł doktryny suwerenności państwa, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1965, t. 17, z. 2.

Jonca K., Jan Baszkiewicz – iuris doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2004, t. 56, z. 1.

Jonca K., Laudacja prof. Janowi Baszkiewiczowi, [w:] Doktorat honoris causa UWr. Dla prof. Jana Baszkiewicza, „Przegląd Uniwersytecki” 2003, R. 9, nr 11.

Jurek T., Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego z perspektywy półwiecza, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, t. 57, z. 1.

Konferencja katedr historycznoprawnych w Karpaczu, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1965, t. 17, z. 2.

Konferencja naukowa doktorów honoris causa uczelni Wrocławia i Opola. Zjednoczona Europa jako fundament nowego porządku globalnego, „Przegląd Uniwersytecki” 2004, R. X, nr 5.

Koredczuk J., 60-lecie powołania katedr historyczno-prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3015, Prawo t. 303, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2007.

Kuleczka G., Sprawozdanie z konferencji katedr historycznoprawnych odbytej w Kołobrzegu w dniach 8–10 czerwca 1967 r., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1968, t. 20, z. 1.

Maciejewski M., O Jana Baszkiewicza badaniach nad prawem, państwem, historią i polityką, [w:] Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim, red. M. Marszał, J. Przygodzki, Wrocław 2012.

Maciejewski M., Opinia w związku z wszczęciem przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego postępowania o nadanie Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi tytułu doktora honoris causa, [w:] Profesor Jan Baszkiewicz. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Majchrowski J., Laudacja, [w:] Profesor Jan Baszkiewicz. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Nowacki B., Zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku w badaniach do początku lat pięćdziesiątych XX wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, t. 57, z. 1.

Olszewski H., Jan Baszkiewicz (1930–2011), „Nauka” 2011, nr 1.

Olszewski H., Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego a nauka historii prawa pierwszej połowy lat pięćdziesiątych XX wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, t. 57, z. 1.

Olszewski H., Opinia o sylwetce naukowej Profesora Jana Baszkiewicza w związku z wszczęciem przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego postępowania o nadanie MU doktoratu honoris causa, Kraków 2008.

Sadowski M., Jan Baszkiewicz – historyk doktryn politycznych i prawnych, [w:] Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, red. M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski, Wrocław 2014.

Suleja W., Dolnośląski marzec ’68. Anatomia protestu, Warszawa 2006.

Suleja W., Historia Wrocławia, t. 3. W Polsce Ludowej, PRL i III Rzeczypospolita, Wrocław 2001.

Szymoszek E., Szkoła glosatorów w polskiej literaturze historycznoprawnej. Poglądy Jana Baszkiewicza, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 2616. Prawo t. 288, Wrocław 2004.

Wrzesiński W., Uniwersytet Wrocławski 1945–1995, Wrocław 1995.

Wrzesiński W., Uniwersytet Wrocławski w latach 1945–2002, [w:] T. Kulak, M. Pater, W. Wrzesiński, Uniwersytet Wrocławski 1702–2002, Wrocław 2002.

Wyszyński M., Czy „Statutum-Consuetudo” Bartolusa mogło mieć wpływ na prawo polskie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego” 1959, nr 22, Prawo t. 6, seria A.

„Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1961, t. 16, seria A.

„Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1963, t. 19, seria A.

„Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1965, t. 20, seria A.

„Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1968, t. 23, seria A.

„Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1970, t. 25, seria A.

Downloads

Published

2016-04-15

How to Cite

Jan Baszkiewicz’s Wrocław Period. (2016). Miscellanea Historico-Iuridica, 14(1), 269-285. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/185

Similar Articles

1-10 of 379

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>