The scope of subject History of political and legal thought and Jurisprudence and their comparative studies

Authors

  • Roman Andrzej Tokarczyk Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Uniwersytet Marii Curie Słodowskiej w Lublinie)

Keywords:

history of political and juridical thought, jurisprudence, comparatistic, law students expectations

Abstract

The text comprises three layers: descriptive, evaluative and comparative. The descriptive layer is devoted to two subjects – history of political and legal thought on the one hand and jurisprudence on the other. The evaluative layer concentrates on showing the cognitive and practical values and functions of these two subjects. The comparative layer addresses the importance of these scholarly disciplines in modern science and their relevance from the standpoint of law students expectations.

References

Barwicka-Tylek I., Między nauką a poezją, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Bryl A., Między historią a teorią – kilka uwag na temat statusu doktryn politycznych i prawnych jako specjalizacji naukowej, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Chojnicka K., Filozofi a historii w dydaktyce myśli politycznej, czyli nolens volens, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Cyuńczyk F., O nauczaniu historii doktryn polityczno-prawnych na studiach prawniczych – kilka refleksji niedawnego studenta, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Czarnota A., Czym była, czym jest, a czym może być historia idei? O problemach z tożsamością dyscypliny, interdyscyplinarności i kilku kwestiach teoretyczno-metodologicznych, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Kimla P., Historia doktryn polityczno-prawnych a poczucie przeżywania rzeczywistości, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Maciejewski M., Scheffler T., O doktrynologii: rozważania dotyczące przedmiotu oraz metody doktryn politycznych, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Maj M., Urbańczyk M., Doktryny polityczno-prawne jako przestrzeń do zdobycia i doskonalenia kompetencji miękkich, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Marszał M., Nauki pomocnicze jako przedmiot dyskusji w nauczaniu prawa w II Rzeczypospolitej, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A.Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Niemczyk M., Debata oksfordzka jako skuteczna metoda osiągania efektów kształcenia z zakresu historii doktryn polityczno-prawnych, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Sylwestrzak A., Problem funkcji i klasyfikacji doktryn politycznych, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Tokarczyk R.A., Biojurisprudence. Foundations of Law for the Twenty-First Century, Lublin 2008.

Tokarczyk R.A., Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku, Lublin 2008.

Tokarczyk R., Filozofia prawa, Warszawa 2009.

Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.

Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010.

Downloads

Published

2017-04-15

How to Cite

The scope of subject History of political and legal thought and Jurisprudence and their comparative studies. (2017). Miscellanea Historico-Iuridica, 15(2), 35-54. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/91

Similar Articles

1-10 of 226

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>