Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło nam powitać Państwa na naszej nowej witrynie internetowej. Wraz z nadejściem nowej dekady postanowiliśmy zaktualizować nasz wizerunek oraz usprawnić kontakt z czytelnikami i autorami. Efektem tych zmian oprócz nowej strony jest nowe logo czasopisma, przejrzystsze instrukcje dla autorów, udostępnione zasady naszej etyki wydawniczej, a także fanpage „Miscellanea Historico-Iuridica” na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/MiscellaneaHI/). Do tego w budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odebrać można dwujęzyczne ulotki zachęcające do publikacji wyników swych badań na łamach naszego czasopisma.

Zapraszamy do regularnego śledzenia poniższej strony, na której zamieszczane będą wszelkie aktualności, w tym informacje o zmianach, nabory „call for papers” oraz oczywiście najnowsze tomy naszego półrocznika.

Do zobaczenia!

 • Call for Papers 2020

  2020-03-23

  Szanowni Autorzy, drodzy Czytelnicy!

  Redakcja Miscellanea Historico-Iuridica ma zaszczyt ogłosić nabór tekstów do tomu XIX naszego periodyku. Numer za rok 2020 tradycyjnie podzielony zostanie na 2 zeszyty, których tematy przewodnie orbitować będą wokół dwóch obchodzonych w tym roku okrągłych jubileuszów.

  Pierwszym z nich jest 50. rocznica zawarcia układu pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową i Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji stosunków między tymi dwoma państwami. Dokument został podpisany 7 grudnia 1970 r. w Warszawie przez premiera PRL Józefa Cyrankiewicza i kanclerza RFN Willy’ego Brandta. Jego znaczenie było przełomowe w dziejach polsko-niemieckiego sąsiedztwa, gdyż potwierdzał on kwestionowaną do tej pory przez Niemcy Zachodnie granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. Stał się także podstawą traktatu granicznego z 14 listopada 1990 r. zawartego przez wolną już Polskę oraz zjednoczone już Niemcy. Okrągłe rocznice podpisania obu tych dokumentów stanowią otwarte zaproszenie do szerszej analizy prawnych aspektów stosunków polsko-niemieckich.

  Drugim jubileuszem jest 30-lecie obowiązywania Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Konwencja weszła w życie 2 września 1990 r. i jest dokumentem obowiązującym we wszystkich państwach świata z wyjątkiem USA. Stała się istotnym źródłem praw najmłodszych członków społeczeństwa i wartościowym przyczynkiem do opracowania wewnętrznych regulacji w wielu krajach. 30. rocznica jej obowiązywania skłania do refleksji nad historią rozwoju praw dziecka, a także do prac porównawczych nad ich stanem w danych miejscach i okresach.

  Biorąc pod uwagę powyższe jubileusze ustaliliśmy następujące tematy przewodnie tomu XIX:

  1. Prawne aspekty w historii polsko niemieckiego-sąsiedztwa.
  2. Prawa najmłodszych po 30-leciu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka.

  Serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów do 30 lipca br. Mile widziane są prace obcojęzyczne, które będą preferowane w wypadku nadesłania większej ilości tekstów. Tematy przewodnie nie przesądzają o odrzuceniu prac o innej tematyce, jednak wyznaczają pierwszeństwo publikacji.

  Autorów prosimy o zapoznanie się z wymogami technicznymi zawartymi w zakładce „Dla Autorów”.

  Przeczytaj więcej na temat Call for Papers 2020