Around the draft statute of the Polish Committee of the Olympic Games and the statute of the Union of Polish Sports Associations-the Polish Olympic Committee at the beginning of the Second Polish Republic

Authors

  • Jarosław Galicki Lomza State University of Applied Sciences (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

Keywords:

Polish Committee of the Olympic Games, association, statute of the Polish Committee of the Olympic Games

Abstract

The Polish Committee of the Olympic Games was the first Polish Olympic structure. The organizational and legal form of its activity was the association. The Committee’s activity was therefore subject to universally binding law and internal law. While there were sources of universally binding law, in 1919–1925 The Polish Committee of the Olympic Games probably acted on the basis of a very imperfect draft statue. Especially during the second and third term of the Committee’s Board, no efforts were made to pass the statue. The reasons for this state of affairs can be found within the Committee itself. Among the activists, the attitude of initiative disappeared, and apathy and unproductiveness took its place. Along with the organizational and legal chaos and financial problems, this led to stagnation of the Committee’s work, including that aimed at internal regulation of the legal basis for its functioning.

References

Konstytucja RP z dnia 17 marca 1921 r. (Dz.U. 1921, nr 44, poz. 267).

Dekret o stowarzyszeniach z dnia 3 stycznia 1919 r. (Dz.Pr.P.P. 1919, nr 3, poz. 88).

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu o stowarzyszeniach z dnia 3-go stycznia 1919 r. (Dz.Pr.P.P. 1919, nr 7, poz. 113).

Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 września 1919 r. o stowarzyszeniach (Dz.Urz.Z.C.Z.W., nr 25, poz. 255)(Dz.U. 1919, nr 76, poz. 594).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1932, nr 94, poz. 808).

Ukaz z 4/17 marca 1906 r. – przepisy tymczasowe o stowarzyszeniach i związkach, Sobranije Uzakonienij i Razporjażenij Pravitelstwa, I półrocze 1906 r., nr 48.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1925 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach z r. 1867, obowiązującego na obszarze b. zaboru austriackiego (Dz.U. 1925, nr 43, poz. 297).

Projekt statutu Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich, Dział PKOl, Nr 2157.

Szot-Jeziorowski H., Czterdziestolecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Historia – historyjki – i trochę dygresji, Dział PKOl-historia, Nr 759.

Dudek D., Józef Piłsudski. Protektor polskiego sportu i ruchu olimpijskiego. Patron AWF w Warszawie, Warszawa 2005.

Dudek D., Podstawy prawne ruchu olimpijskiego w Polsce w latach 1919-1939, [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, tom II, red. J. Chełmecki, Warszawa 2007.

Hądzelek K., Słoniewski M., U narodzin Polskiego Komitetu Olimpijskiego [w:] 90 lat na olimpijskim szlaku, red. K. Hądzelek, Warszawa 2009.

Paszkudzki A., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 z uwzględnieniem zmian ustalonych ustawą z dnia 2 sierpnia 1926 roku, zmieniającą i uzupełniającą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku. Komentarz, Lwów-Warszawa 1927.

Polakiewicz S., Igrzyska VIII-mej Olimpiady Paryż 1924 oraz Dzieje olimpizmu w zarysie, Lwów-Warszawa-Kraków 1926.

Słoniewski M., Zarys działalności polskiego ruchu olimpijskiego w latach 1919-1939, Warszawa 1990.

Wryk R., Początki ruchu olimpijskiego w Polsce, Poznań 2012.

Ilustrowany Miesięcznik Sportowy. Wilno, Nr 1(15), Piątek 20 Stycznia 1922.

Marek M., Najstarszy…, Magazyn Olimpijski 2018, Nr 3(124).

Rotkiewicz M., Hądzelek K., Powstanie i działalność polskich związków sportowych (I). Przełom wieku XIX i XX, Sport Wyczynowy 2007, Nr 7-9.

Published

2020-04-22

How to Cite

Galicki, J. (2020). Around the draft statute of the Polish Committee of the Olympic Games and the statute of the Union of Polish Sports Associations-the Polish Olympic Committee at the beginning of the Second Polish Republic. Miscellanea Historico-Iuridica, 18(1), 55–70. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/412