Protection of minority rights in the Second Republic of Poland in the light of the provisions of so the called ‘small treaty of Versailles’ of 1919

Authors

  • Marcin Łysko University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

small treaty of Versailles, national minorities, Leage of Nations Council, Second Republic of Poland

Abstract

The Versailles system of the protection of national minorities’ rights was based on international agreements which had been imposed by the victorious powers of Entanta onto the former central states (except Germany), and on to the states formed after World War I. Compliance with the provisions of the minority treaties was covered by political and judicial guarantees from the League of Nations. The first of the series of minority treaties was the treaty signed by Poland on June 28, 1919, simultaneously with the peace treaty with Germany. The so-called ‘small treaty of Versailles’ obliged the Polish state to introduce the principle of equality before the law of all citizens regardless of nationality, to ensure freedom of religious practice, and to grant minorities specific language rights in education and the judiciary. The Jewish population obtained the right to celebrate the Sabbath on Saturday, and to run state-funded schools in Yiddish as a language of instruction. Treaty obligations for all minorities had been given the status of fundamental rights by including them in the March Constitution of 1921. Because the Polish state pursued an ethnic policy unfavourable to minorities, numerous violations of the treaty by its organs were the subject of petitions addressed o the League of Nations Council. The practice-oriented petition procedure allowed representatives of minorities to submit complaints, although the treaty granted the right to intervene to protect minority rights only to member states of the Council. On the initiative of Germany, cases concerning the violation of the rights of the German minority by the Polish state were examined by the International Court of Justice in Hague, which usually issued rulings unfavourable for Poland. Other minorities living in Poland did not gain such support from the Council member states, hence their petitions were dealt with as intended by the Polish government and did not end up in court. The fact that Germany was abusing the treaty guarantees to create an image of Poland as a country persecuting minorities served as an excuse for the Polish state to declare its cessation of applying the treaty obligations. The Declaration on September 1934 was one of the reasons why the Versailles system of the protection of minority rights, which in practice was an instrument of political interference of European powers in the internal affairs of other states, collapsed.

References

Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o ratyfikacji traktatu pokoju (Dz. U. 35, poz. 199).

Traktat pokoju podpisany pomiędzy mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonem i Niemcami, podpisany w Wersalu w dniu 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. 1920, nr 35, poz. 200).

Traktat pomiędzy Głównymi Mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Polską, podpisany w Wersalu w dniu 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. 1920, nr 110, poz. 728).

Konwencja niemiecko-polska dotycząca Górnego Śląska, podpisana w Genewie dnia 15 maja 1922 roku. (Dz. U. nr 44, poz. 371).

Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz. U. nr 73, poz. 724).

Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawierająca niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa (Dz. U. nr 79, poz. 766)

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1996.

Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918 – 1995, Lublin 2000.

Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Warszawa 1979.

Cybichowski Z., Prawo międzynarodowe. Publiczne i prywatne, Warszawa 1928.

Ehrlich S., Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958.

Kierski K., Ochrona praw mniejszości w Polsce, Poznań 1933.

Komarnicki W., Polskie prawo polityczne. Geneza i system, Warszawa 2008.

Krasuski J., Stosunki polsko-niemieckie 1926 – 1932, Poznań 1964.

Kutrzeba S., Mniejszości w najnowszym prawie międzynarodowym, Lwów – Warszawa - Kraków 1925.

Kutrzeba S., Polskie prawo polityczne według traktatów, Kraków 1923.

Makowski J., Podręcznik prawa międzynarodowego, Łódź 1948.

Michowicz W., Walka polskiej dyplomacji przeciwko traktatowi mniejszościowemu w Lidze Narodów w roku 1934, Łódź 1963.

Ogonowski J., Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 2000.

Ryszka F. (red.), Historia państwa i prawa Polski 1918 – 1939. Część I, Warszawa 1962.

Sworakowski S., Międzynarodowe zobowiązania Polski. Komentarz do art. 12 Małego Traktatu Wersalskiego, Warszawa 1935.

Urbański Z., Mniejszości narodowe w Polsce, Warszawa 1932.

Zalewski W., Międzynarodowa ochrona mniejszości, Warszawa 1932.

września w Genewie, „Ewangelik Górnośląski” 1934, nr 19.

Chałupczak H., Polityka neutralizacji przez Polskę niemieckich petycji mniejszościowych do Rady Ligi Narodów w okresie międzywojennym, „ Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 9.

Chrzanowski F., Niemieckie skargi mniejszościowe na Polskę przed Radą Ligi Narodów w latach 1920-1930, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 1.

Kutrzeba S., Ochrona mniejszości według traktatów międzynarodowych, „Strażnica Zachodnia” 1924, nr 1-6.

Michowicz W., Polska wobec traktatu i procedury mniejszościowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, S. I, z. 15, Łódź 1960.

Rogowski S., Międzynarodowy system ochrony mniejszości po I wojnie światowej, „Chrześcijanin a Współczesność” 1984, nr 2.

Ważne uchwały Rady Naczelnej Związku Obrony Kresów Zachodnich. Rezolucja w sprawie wystąpienia p. Ministra Becka w Genewie, „Ewangelik Górnośląski”, 1934, nr 19.

Downloads

Published

2020-04-22

How to Cite

Protection of minority rights in the Second Republic of Poland in the light of the provisions of so the called ‘small treaty of Versailles’ of 1919. (2020). Miscellanea Historico-Iuridica, 18(1), 109-132. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/415

Similar Articles

1-10 of 197

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>