Marxism-Leninism and the cybernetics of law in the Polish People’s Republic. Outline of the issue

Authors

  • Rafał Kania Pawel Wlodkowic University College in Plock (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)

Keywords:

cybernetics of law, Marxism-Leninism, the Polish People’s Republic, jurisprudence

Abstract

During the existence of the Polish People’s Republic (1944–1989), the dominant ideology was that of Marxism-Leninism. It wielded strong influence on the official world-view. The ideology aspired to explain, in reality, all phenomena and processes. However, within a short period of time it became apparent that Marxism-Leninism had its weaknesses, for example, developing the sciences was conditional upon their non-interference with the objects of Marxism-Leninism. One such science that fell in this arena was the cybernetics of law. Hence, the purpose of this article is to give a short presentation of general assumptions and relation between the cybernetics of law and Marxism-Leninism during the period of “real socialism” in the Polish People’s Republic.

References

Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232).

Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, tłum. E. Woydyłło-Woźniak, Warszawa 1984.

Bosiacki A., Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917–1921, Warszawa 1999.

Burda A., Rozwój ustroju politycznego Polski Ludowej, Warszawa 1969.

Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne. Sterowanie systemami, Warszawa 2001.

Holzer J., Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000.

Janowski J., Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa, Warszawa 2012.

Karsz W., Przesłanki wyodrębnienia cybernetycznej płaszczyzny prawoznawstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego" 1971, nr 83.

Kenney P., Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, tłum. A. Dzierzgowska, Warszawa 2015.

Klaus G., Cybernetyka i społeczeństwo, tłum. E. Kofler, B. Wojciechowski, Warszawa 1970.

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie – Rozwój – Rozkład, Warszawa 1988.

Kossecki J., Cybernetyka kultury, Warszawa 1974.

Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1983.

Langer T., O modelach i modelowaniu w naukach prawnych, „Państwo i Prawo” 1987, nr 9.

Leśnodorski B., Polscy jakobini. Karta z dziejów insurekcji 1794 roku, Warszawa 1960.

Łazarjew W.W., Teoria prawa i gosudarstwa. Uczebnik dla juridiczeskich wuzow, Moskwa 1996.

Malinowski A., Wstęp do badań cybernetycznych w prawoznawstwie, Warszawa 1977.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Polewoj N.S., Prawowaja informatyka i kibernetyka, Moskwa 1993.

Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978.

Rassołow M.M., Problemy uprawlenija i informacji w obłasti prawa, Moskwa 1991.

Rousseau J.J., Umowa społeczna, tłum. A. Peretiatkowicz, Kęty 2002.

Rowieński Z., Ujemow A., Ujemowa J., Filozoficzny zarys cybernetyki, tłum. M. Niewęgłowski, Warszawa 1963.

Sadowski W.W., Podstawy ogólnej teorii systemów. Analiza logiczno-matematyczna, tłum. A. Lewicka, Warszawa 1978.

Socjotechnika. Style działania, red. J. Podgórecki, Warszawa 1972.

Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944–1989, Kraków 2011.

Studnicki F., Cybernetyka i prawo, Warszawa 1969.

Studnicki F., Ujęcia cybernetyczne w dziedzinie prawa, [w:] Metody badania prawa, red. A. Łopatka, Ossolineum 1973.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, wyd. II, Warszawa 1984.

Topolski J., Marksizm i historia, Warszawa 1977.

Wiener N., Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu imaszynie, tłum. J. Mieścicki, Warszawa 1971.

Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo, tłum. O. Wojtasiewicz, Warszawa 1960.

Wiszniewski J., Zarys encyklopedii prawa, wyd. 4, Warszawa 1966.

Wróblewski J., Prawo a cybernetyka, „Państwo i Prawo” 1968, nr 12.

Zagadnienia ustroju Polsku Ludowej, red. M. Maneli, Warszawa 1962.

Published

2018-04-15

How to Cite

Kania, R. (2018). Marxism-Leninism and the cybernetics of law in the Polish People’s Republic. Outline of the issue. Miscellanea Historico-Iuridica, 16(1), 153–170. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/84