Duty during the reign of the Piast

Authors

  • Adam Drozdek TAX Leader. Glumińska-Pawlic, Szymik, Oleś. Tax Advisory Office Ltd. Part. (TAX Leader. Glumińska-Pawlic, Szymik, Oleś. Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp.k.)

Keywords:

duty, public tribute, the Middle Ages

Abstract

Duty on goods is one of the oldest public taxes to be levied on Polish soil by ”state authorities”. The duty during the reign of the Piast served a purely fiscal purpose and provided reigning monarchs with a primary source of revenue. In the early Middle Ages it possessed the character of the duty charge we are all familiar with. Absorbed in the chambers of Customs (toll – may have been the name used) collection points were not only located at the country’s external borders, but also internally.

References

Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

Bardach J., Organizacja skarbowa, [w:] Historia państwa i prawa Polski, red. J. Bardach, t. 1, Do połowy XV wieku, Warszawa 1965.

Bardach J., Skarbowość, [w:] Historia ustroju i prawa polskiego, red. J. Bardach, B. Leśniadorski, M. Pietrzak, Warszawa 1998.

Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985.

Bundesministerium der Finanzen (red.): Unsere Steuern von A bis Z, Bonn 1996.

Czyżowicz W., Celnictwo na przestrzeni wieków – od starożytności do współczesności, cz. 3, „Monitor Prawa Celnego” 2008, nr 1.

Czyżowicz W., Celnictwo na przestrzeni dziejów – od starożytności do współczesności, cz. 4, „Monitor Prawa Celnego” 2008, nr 1.

Czyżowicz W., Woźniczko M., Cło i celnicy w historii. Struktury i mechanizmy działania, Warszawa 2012.

Drwiłło A., Prawo celne, Gdańsk 2001.

Drwiłło A., Postępowanie ochronne w prawie celnym, Gdańsk 2003.

Drwiłło A., Geneza i cechy cła, [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Warszawa 2011.

Historia celnictwa polskiego, „Wiadomości Celne” 2009, nr 7-8.

Historia państwa i prawa Polski, red. J. Bardach, t. 1, Do połowy XV wieku, Warszawa 1965.

Kulicki J., Administracja danin publicznych w Polsce, Warszawa 2014.

Kuś A., Pojęcie i rodzaje ceł, „Prawo – Administracja – Kościół” 2001, nr 4.

Kuś A., Cło i postępowanie celne w Polsce przedrozbiorowej, „Roczniki Nauk Prawnych KUL” 2002, t. 3, z. 1.

Kuś A., Prawo celne, Bydgoszcz – Lublin 2003.

Kutrzeba S., Finanse Krakowa w wiekach średnich, Kraków 1899.

Kutrzeba S., Taryfy celne i polityka celna w Polsce od XII do XV wieku, „Ekonomista” 1902, z. 2, 3.

Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Problematyka definicji cła i prawa celnego, [w:] Prawo celne. Międzynarodowe, wspólnotowe, polskie, red. K. Lasiński-Sulecki, Warszawa 2007.

Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Rudyk T., Wprowadzenie, [w:] Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, red. W. Morawski, Warszawa 2007.

Mirek I., Czy cło jest podatkiem? Analiza na podstawie niemieckiego stanu prawnego, „Monitor Prawa Celnego” 1999, nr 3.

Mosiej G., Geneza i ewolucja polityki celnej w Polsce, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2001, nr 7.

Mosiej G., Pojęcie cła. Analiza doktrynalna i dogmatyczna w Polsce, „Państwo i Prawo” 2004, z. 4.

Mosiej G., Polityka celna polski w okresie transformacji systemowej, Toruń 2004.

Prawo celne. Międzynarodowe, wspólnotowe, polskie, red. Lasiński-Sulecki K., Warszawa 2009.

Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2009.

Tegler E., Zarys prawa finansowego, Szczecin 1988.

Walachowicz J., Monopole książęce w skarbowości wczesnofeudalnej pomorza zachodniego, Poznań 1963.

Walkowski G.K., System polskiego prawa podatkowego, t. 7, Źródła polskiego prawa podatkowego, cz. 1, Prawo zwyczajowe w początkach państwowości polskiej. Podatki w państwie Piastów, Bydgoszcz 2012.

Waschko S., Celnictwo w Polsce przedrozbiorowej (cła i polityka celna, instruktarze i postępowanie celne), Sopot-Poznań 1960.

Waschko S., Handel zagraniczny Polski (od czasów najdawniejszych do najnowszych), Sopot 1963.

Weymann S., Cła i drogi handlowe w Polsce Piastowskiej, Poznań 1938.

Włodkowski K., Zasada powszechności cła i jej ograniczenia w Polsce, Unii Europejskiej oraz wybranych krajach Europy Wschodniej, Toruń 2009.

Włodkowski K., Historia taryf celnych w Polsce – do czasów rozbiorów Polski, cz. 1, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2011, nr 11.

Woźniczko M., Polskie celnictwo w wiekach średnich i okresie nowożytnym do roku 1918. Rys historyczny, cz. 1, „Monitor Prawa Celnego” 1996, nr 9.

Woźniczko M., Początki celnictwa na ziemiach polskich (średniowiecze), [w:] W. Czyżowicz, M. Woźniczko, Cło i celnicy w historii. Struktury i mechanizmy działania, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1440)

Downloads

Published

2017-04-15

How to Cite

Duty during the reign of the Piast. (2017). Miscellanea Historico-Iuridica, 15(1), 33-47. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/115

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>