Austrian Judges Career in the Supreme Administrative Tribunal in the Second Polish Republic

Authors

  • Andrzej Dziadzio Jagiellonian University (Uniwersytet Jagielloński)

Keywords:

Supreme Administrative Tribunal, Austrian judges, sanacja regime, Second Polish Republic

Abstract

The May Coup d’État of 1926 was a turning point in the activity of the Supreme Administrative Tribunal (Najwyższy Trybunał Administracyjny – NTA), in that it undermined the position of judges associated with the former Austrian Administrative Tribunal. Guarding the standards of Rechtsstaat the judges could not tolerate violations of law on the part of the government, e.g. the appointment of a General Election Commissioner in 1927. In particular, they couldn’t accept the behind-the-scenes pressure on an independent judiciary. The displacement of Jan Sawicki, president of the NTA, was a warning for all judges and a prelude to mass personnel purges. The reform of the administrative judiciary from 1932, as opposed to former reforms, completely ignored the reorganisation plan proposed by R. Różycki, another president of the NTA not backed by the new government. The task of reforming the NTA was delegated to people who were trusted by the new government (Sanacja).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chojnowski A., Konserwatyści w Drugiej Rzeczypospolitej – czyli o problemie tożsamości, [w:] Geopolityka i zasady. Ośrodek Myśli Politycznej. Seria Polskie Tradycje Intelektualne, Kraków 2010.

Dziadzio A., Austriacki model sądownictwa administracyjnego i jego ponadczasowe znaczenie, „Bałtyckie Studia i Materiały”, R. 2009, Koszalin 2009.

Malec D., Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922–1939 w świetle własnego orzecznictwa, Kraków 1999.

Malec D., Pierwsze nominacje sędziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, t. V, Łódź–Kraków 2000.

Garlicki A., Sądne dni, „Polityka” z 28 maja 2007 r.

Olechowski T., Europ̈aische Modelle der Verwaltungsgerichtsbarkeit im 19. Jahrhundert, [w:] Rechts ohne Grenzen. Grenzen des Rechts, red. M. F. Polaschek, A. Ziegerhofer, P. Lang, Wien 1998.

Świtalski K., Diariusz 1919–1935, Warszawa 1992.

Tarnowska A., Sądownictwo administracyjne II RP a pruski model sądownictwa administracyjnego , „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2006, t. 9, nr 2.

Witkowski Z., Naworski Z., Kompetencje głowy państwa w zakresie mianowania na stanowiska w II Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem obsady stanowisk sędziowskich), „Przegląd Sejmowy” 2008, R. XVI, nr 4 (87).

Wspomnienia Fryderyka Zolla, oprac. I. Homola-Skąpska, Kraków 2000.

Downloads

Published

2016-04-15

How to Cite

Austrian Judges Career in the Supreme Administrative Tribunal in the Second Polish Republic. (2016). Miscellanea Historico-Iuridica, 14(1), 109-122. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/176

Similar Articles

1-10 of 122

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>