Vol. 21 No. 1 (2022): Miscellanea Historico-Iuridica Vol. XXI No. 1

					View Vol. 21 No. 1 (2022): Miscellanea Historico-Iuridica Vol. XXI No. 1

Editions of the Source Regional Parliamentary Assemblies (Sejmiks) Records (Past - Present - Future)

edited by

Karol Łopatecki

Reviewers: Vadzim Anipiarkou (Uniwersytet Warszawski), Ewa Dubas-Urwanowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Witold Filipczak (Uniwersytet Łódzki), Grzegorz Glabisz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Łukasz Gołaszewski (Uniwersytet Warszawski), Aleksandr Grusza (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Monika Jusupović (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski), Wojciech Krawczuk (Uniwersytet Jagielloński), Paweł Krokosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Andrei Matsuk (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Adam Moniuszko (Uniwersytet Warszawski), Zbigniew Naworski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Uładzimir Padalinski (Białoruski Uniwersytet Państwowy), Dariusz Rolnik (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski), Jan Jerzy Sowa (Uniwersytet Warszawski), Jerzy Urwanowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Wojciech Walczak (Uniwersytet w Białymstoku), Leszek Wierzbicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski), Michał Zwierzykowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Published: 2023-03-13

Full Issue

Articles