Dietines of Prienai (1791–1794)

Authors

  • Monika Jusupović Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

Keywords:

dietines, records of dietines, district of Prenai, reforms of the Great Diet

Abstract

The Great Diet (1788–1795) introduced many reforms, one of them was reform of the administrative structure of the Polish-Lithuanian Commonwealth. One of the results of this change was separation of the Prienai district from the district of Kaunas. Origin of this district had administrative causes, but it contributed to the ending of frequent and fierce conflicts in the dietines of Kaunas. New assemblies were established in Prienai and elected two envoyes to the parliament and one deputy to the Tribunal. Dietine of Prienai gathered for the first time on 15 February 1792, when its main activity was supporting the Third May Constitution. Next assembly in Prienai gathered in entirely different political circumstances, after foundation of the confederation of Targowica. The purpose of these assemblies was election of envoyes to the diet, which was established to accept the second partition of the Commonwealth. The purpose of this article is analysis of the history of dietines of Prienai and edition of previously unpublished records of this assmebly. Among them there are laudum and instruction of the assembly of 1792 and note and letter presenting the course of this dietine. Edition of these records will supplement the earlier editions of acts of the Kaunas dietines and will be published following similar editorial instruction. Records of the next Prienai assembly, which gathered in 1793, are already published, but we analized them to find information about dietines of Prenai.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1697–1794, red. A. Rachuba, Warszawa 2004.

Gordziejew J., Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie Sejmu Czteroletniego (1789–1792), Kraków 2010.

Iłowajski D.I., Sejm grodzieński – ostatni sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1872.

Jurgaitis R., Nuo bajoriškosios savivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m., Vilnius 2016.

Jusupović M., Funkcjonowanie kowieńskich sejmików gospodarskich po reformach Sejmu Niemego, „Kwartalnik Historyczny” 2020, t. 128, nr 4.

Jusupović M., Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733–1795, Warszawa 2014.

Lord R.H., Drugi rozbiór Polski, Warszawa 1984.

Stroynowski A., Reforma królewszczyzn na Sejmie Czteroletnim, „Acta Universtitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria I „Nauki Humanistyczno-Społeczne. Folia Historica” 1979, nr 69.

Šmigelskytė-Stukienė R., Lietuvos Didžosios Kunigaikštystės Konfederacjios susidarymas ir veikla 1792–1793 metais, Vilnius 2003.

Šmigelskytė-Stukienė R., Už ar prieš reformas: Ketverių metų seimo nutarimų įgyvendinimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietuose 1789–1792 metais, „Istorija” 2009, 2.

Smoleński W., Ostatni rok Sejmu Wielkiego, Kraków 1897.

Szczygielski W., Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, red. A. Rachuba, t. 2, Warszawa 2009.

Downloads

Published

2023-03-13

How to Cite

Dietines of Prienai (1791–1794). (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 21(1), 287-304. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/683

Similar Articles

1-10 of 55

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>