Czesław Martyniak’s critique of Hans Kelsen’s normativism

Authors

  • Mirosław Piotr Stochmal John Paul II Catholic University of Lublin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Keywords:

Kelsen, normativism, pure theory of law, Martyniak, binding force of law, natural law

Abstract

The article aims to present a critique of Hans Kelsen’s pure theory of law by Czesław Martyniak and to present a “positive’ solution. Martyniak reduced his criticism of Kelsen’s normativism to three issues: 1) the uniformity of its philosophical foundations, 2) the force of applicable law, and 3) natural law. Martyniak’s critique of Kelsen’s concept of law shows two extremely different attitudes regarding the separation of the sphere of being and duty in the field of law made by I. Kant. Kelsen is an extreme supporter of the separation of Sein and Sollen, while Martyniak, on the contrary, assumes the coexistence and connection of these spheres. According to Martyniak, a mutual separation of the spheres of being and duty results with many absurd consequences on the basis of law and its theory. Martyniak’s critique of normativism remains close to Thomistic doctrine and is clearly inspired by the thoughts of Thomas Aquinas. However, it should be considered as a creative adaptation of Thomas ideas. It is debatable to what extent Czesław Martyniak’s criticism of Kelsen’s normativism is only of a historical value or could be considered timeless. It probably depends on the importance and “eternity” of the problems we take under our consideration, moreover, whether one is capable to work out their original solutions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bosiacki A., Wstęp, [w:] Czysta teoria prawa, H. Kelsen, Warszawa 2014.

Charzyński R., Relacja prawa naturalnego do stanowionego według Czesława Martyniaka, „Prawo – Administracja – Kościół” 2005, nr 1-2 (20-21).

Czepita S., Koncepcje teoretycznoprawne w Polsce międzywojennej, „Czasopismo prawno-historyczne” 1980, t. XXXII, z. 2.

Czuma Ł., Problematyka społeczno-filozoficzna w pracach Czesława Martyniaka, [w:] W nurcie zagadnień posoborowych: praca zbiorowa, red. B. Bejze, t. 4, Warszawa 1970.

Czuma Ł., Waśkiewicz H., Czesław Martyniak (1906-1939). Nota biograficzna, [w:] W nurcie zagadnień posoborowych: praca zbiorowa, red. B. Bejze, t. 4, Warszawa 1970.

Janeczek S., Filozofia na KUL-u, Lublin 2001.

Kalinowski J., ŚP. Czesław Martyniak, „Roczniki Nauk Społecznych: Prawo, Ekonomia, Socjologia” 1949, t. 1.

Kelsen H., Czysta teoria prawa, Warszawa 2014.

Łuszczyńska M., Filozof prawa natury – Czesław Martyniak (w 65. rocznicę śmierci), „Studia Iuridica Lublinensia” 2004, t. 4.

Łuszczyńska M., Filozofia prawa Czesława Martyniaka, Lublin 2008.

Łuszczyńska M., Tomistyczny stosunek prawa stanowionego do prawa naturalnego w ujęciu Czesława Martyniaka, [w:] Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych: ogólnopolska konferencja historyków doktryn politycznych i prawnych, Krasnobród, 26-29 września 2002, red. L. Dubel, Lublin 2003.

Martyniak C., Moc obowiązująca prawa, [w:] Dzieła, C. Martyniak, Lublin 2017.

Motyka K., Martyniak Czesław, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, red. A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2011.

Motyka K., Poglądy filozoficznoprawne Czesława Martyniaka na tle europejskim, [w:] Prawo, kultura, uniwersytet: 80 lat ośrodka prawniczego KUL, red. A. Dębiński, Lublin 1999.

Niemiec H., Czesław Martyniak – filozof prawa naturalnego, „Summarium: sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 1997-1998, 26-27 (46-47), wyd. 2000.

Niemiec H., Obiektywna podstawa prawa w ujęciu Czesława Martyniaka, [w:] Prawo, kultura, uniwersytet: 80 lat ośrodka prawniczego KUL, red. A. Dębiński, Lublin 1999.

Peretiatkowicz A., Czesław Martyniak: Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena, Lublin 1938, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1939, 1.

Piechowiak M., Pozytywizm prawniczy, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 8, Lublin 2007.

van Acker L., Zapomniana krytyka Kelsena, „Roczniki Nauk Społecznych” 1977, t. V.

Waśkiewicz H., Czesław Martyniak jako filozof prawa, [w:] W nurcie zagadnień posoborowych: praca zbiorowa, red. B. Bejze, t. 4, Warszawa 1970.

Wroczyński K., Kelsen Hans, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 5, Lublin 2004.

Wroczyński K., Normatywizm prawny, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 7, Lublin 2006.

Downloads

Published

2021-04-01

How to Cite

Czesław Martyniak’s critique of Hans Kelsen’s normativism. (2021). Miscellanea Historico-Iuridica, 19(2), 97-118. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/508

Similar Articles

1-10 of 197

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>