The Impact of the Cold War on the Formation and Development of International Space Law

Authors

  • Patryk Topolski University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

cold war, international space law, space, space race

Abstract

The beginning of the Cold War took place with the collapse of the anti-Hitler coalition in 1945, and the conflict itself lasted until the collapse and disintegration of the Union of Soviet Socialist Republics in 1991. The Cold War arms race was a manifestation of the multifaceted rivalry between East and West. One sphere of conflict was the space race. The apogee of the space race occurred between 1957 and 1985. With the launch of the first artificial satellite “Sputnik 1” in 1957 by the Union of Soviet Socialist Republics into orbit around the Earth, efforts to conquer space began. The main research objective of this article is to answer the question of how the Cold War influenced the formation and development of international space law. The author will also provide answers to specific research questions, such as: How was the space policy of the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics shaped during the Cold War? What legal matter was regulated in acts of international space law during the Cold War period? How did the norms and principles of international space law introduced during the Cold War period affect relations between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics? To verify the main research objective and research questions, the author used the dogmatic-legal method to systematize the international legal norms governing space activity during the Cold War conflict. The main sources used in the article are the international conventions developed on the grounds of the United Nations, data containing summaries of the most important space missions in the period from 1957 to 1985, and the body of doctrine of international space law from the Cold War era.

References

Gróbiel A., Międzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985.

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (UN Doc. A/RES/34/68) 5.12.1979, https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/intromoon-agreement.html.

Chmielewski P., Nowe odczytanie „Mowy fultońskiej” Winstona S. Churchilla, „Acta Universitatis Lodzienis Folia Historica” 2001, nr 73.

Cziomer E., Przesłanki i istota kształtowania się konfliktu Wschód – Zachód, Międzynarodowe stosunki polityczne, red. E. Cziomer, Kraków 2008.

Declaration of Legal principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, (A/RES/18/1962), http://www.un-documents.net/a18r1962.htm.

Gabrynowicz J.I., Space Law: Its Cold War Origins and Challenges in the Era of Globalization, “Suffolk University Law Review” 2004, nr 12.

Harford J., Korolov S., O krok od zwycięstwa w wyścigu na Księżyc, Warszawa 2006.

International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space, RES 1472/XIV/ 1959, https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/resolutions/1959/general_assembly_14th_session/res_1472_xiv.html.

Jackiewicz A., Zagadnienie militaryzacji kosmosu a prawo międzynarodowe, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1986, z 3.

Konwencja z dnia 14 stycznia 1975 r. o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną (Dz.U. 1979 nr 5, poz. 22).

Konwencja z dnia 19 maja 1978 r. o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu (Dz.U. 1980 nr 10, poz. 27).

Konwencja z dnia 29 marca 1972 r. o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne (Dz.U. 1973 nr 27, poz. 154).

Machowski J., Paragrafy dla kosmosu, Warszawa 1965.

McDouglas M.S., Lasswell H.S., Vlasic I., Law and Public Order in Space, New Haven, “Yale University Press” 1963.

Online Index of Objects Launched into Outer Space, UN Office for Outer Space Affairs, https://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jspx?lf_id=.

Space exploration, https://www.britannica.com/science/space-exploration/Major-milestones.

Sztucki J., Problemy prawne kosmosu, Warszawa 1965.

Taft E., Outer Space: The Final Frontier or the Final Battlefield, “Duke Law and Technology Review” 2017, tom. 15, nr 1.

Tym J.S., Konflikty lokalne podczas zimnej wojny jako wyraz konfrontacji zbrojnej mocarstw weź wypowiedzenia wojny, „Studia Maritima” 2016, nr 29.

Układ z dnia 27 stycznia 1967 r. o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (Dz.U. 1968 nr 14, poz. 82).

Układ z dnia 5 sierpnia 1963 r. o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą (Dz.U. 1963 nr 57, poz. 288).

Umowa z dnia 22 kwietnia 1968 r. o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną. (Dz.U. 1969 nr 15, poz. 110).

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

The Impact of the Cold War on the Formation and Development of International Space Law. (2022). Miscellanea Historico-Iuridica, 21(2), 317-333. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/653

Similar Articles

1-10 of 127

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>