Political reminiscences of the Ukrainian SSR after 1990

Authors

  • Artur Olechno University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

Ukraine, Constitution of Ukraine, Verkhovna Rada, USSR

Abstract

On July 16, 1990, the Declaration of State Sovereignty of Ukraine was adopted by the Verkhovna Rada. The document proclaimed, “the basis for the new constitution and the laws of Ukraine.” An urgent need arose for the state authorities to be restructure in a way appropriate for an independent state. Sources of solutions were sought in three areas: in the models of stabilized governments of Western European states, in the traditions existing in Ukraine before it was influenced by the USSR, and in the experiences and institutions that have existed so far. The purpose of this article is to look at this last source and to find the remnants of the solutions that existed during the Ukrainian Soviet Socialist Republic in the structures of the Soviet Union, and which survived Ukraine’s independence in 1991.

References

Konstytucja USRR z 14 marca 1919 r., Konstytucji i konstitucijni akty Ukrajiny, Kyjiw 2001.

Konstytucja USRR z 15 maja 1929 r., Konstytucji i konstitucijni akty Ukrajiny, Kyjiw 2001.

Dekłaracija pro derżawnyj suwerenitet Ukrajiny, Konstytucji i konstitucijni akty Ukrajiny, Kyjiw 2001.

Konstytucji ZSRR z 1936 r., http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red1936/3958676/.

Ustawa USRR z 5 czerwca 1981 r. Pro sudoustrij Ukrajiny, WWR 1981, nr 24.

Ustawa USRR z 1 grudnia 1988 r. O wyborach narodnych deputatow SSSR, WWS SSSR, 1988, nr 49, poz. 729.

Ustawa USRR z 27 października 1989 r. Pro zminy ta dopownjenja Konstytucyji URSR, WWR nr 45, 1989.

Ustawa USRR z 24 października 1990 r., Pro zminy ta dopownjenja Konstytucyji URSR, WWR, nr 45, 1990.

Ustawa Ukrainy z dnia 14 lutego 1991 r. Pro zminy ta dopownjenja Konstytucyji URSR, WWR nr 20, 1992, s. 271.

Ustawa USRR z 21 maja 1991 r., Pro zminy ta dopownjenja Konstytucyji URSR, WWR, nr 26, 1991.

Ustawa USRR z 19 czerwca 1991 r., Pro zminy ta dopownjenja Konstytucyji URSR, WWR nr 35, 1991.

Ustawa USRR z 3 lipca 1991 r. Pro wseukrajinskyj ta miscewi referendumy, WWR URSR, 1991, nr 33, poz. 443.

Ustawa Ukrainy z dnia 5 lipca 1991 r.Pro zasnuwannja posta Prezydenta Ukrajinśkoji RCR i wnesennja zmin ta dopowneń do Konstytucji (Osnownoho Zakonu) Ukrajinśkoji RCR, WWR URSR – 1991 – nr 33.

Ustawa Ukrainy z 8 grudnia 2004 r. O wniesieniu zmian do Konstytucji Ukrainy, nr 2222-IV.

Ustawa Ukrainy z 21 lutego 2014 r. O wniesieniu zmian do Konstytucji Ukrainy, nr 742-VII.

Dekłaracija pro derżawnyj suwerenitet Ukrajiny, Konstytucji i konstitucijni akty Ukrajiny, Kyjiw 2001.

Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego Ukrainy z dnia 30 września (Nr 20-rp/2010).

Baluk W., Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002–2012, Lublin 2012.

Baluk W., System polityczny, [w:] Ukraina, red. B.J. Albin i W. Baluk, Wrocław 2002.

Bilski P., System polityczny Ukrainy, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005.

Borkowski A., Popławski B., Formowanie się elit politycznych Ukrainy, [w:] Czas Euro-Majdanu, red. R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska, Warszawa 2014.

Juszczenko W.I., Zajac I.J., Konstytucijne prawo Ukrajiny, Kyjiw 2009.

Kisłyj P., Zwajs Cz., Stanowlennja parlamentaryzmu w Ukrajini na tle switweho doswidu, Kyjiw 2000.

Kosyło A., Władza sądownicza w konstytucjach Polski i Ukrainy (analiza prawno-porównawcza), [w:] Problemy stosowania konstytucji Polski i Ukrainy w praktyce, red. M. Granat, J. Sobczak, Lublin 2004.

Madera A.J., Między Rosją a Europą. Ukraina na rozdrożu, Rzeszów 2000.

Olechno A., Instytucja prezydenta w systemie konstytucyjnych organów Ukrainy (1996–2005), Toruń 2009.

Olechno A., Referendum lokalne w Polsce i na Ukrainie – uwagi prawnoporównawcze, [w:] Internacjonalizacja administracji publicznej, red. Z. Czarnik, J. Posłuszny, L. Żukowski, Warszawa 2015.

Pankevych I., Referendum na Ukrainie: teoria i praktyka, „Studia Wyborcze” 2009, t. 9.

Pankevych I., Zmiany w prawie wyborczym Ukrainy, „Colloqium WNHiS” 2012, nr II.

Serczyk W.A., Historia Ukrainy, Wrocław 2001.

Skakun O.F., Proces reform konstytucyjnych na Ukrainie, red. M. Granat, J. Sobczak, Lublin 2004.

Sljusarenko A., Tomjenko M., Istorija Ukrajinskoji Konstytuciji, Kyjiw 1997.

Sokół W., Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej – próba bilansu, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.

Sydun S., Efektywność zmian w ukraińskim systemie wyborczym w procesie transformacji, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2011, nr 2.

Wiszka E., System polityczny Ukrainy, Toruń 2007.

Wolczuk K., The Moulding of Ukraine, Londyn 2002.

Zieliński E., Rada Najwyższa. Parlament Ukrainy, Warszawa 2003.

Zieliński E., System konstytucyjny Ukrainy, Warszawa 2007.

Zubrzycka S., Status prawno-polityczny deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy po 2005 roku, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2006, nr 12.

K woprosu ob uchrezdeniji posta prezydenta, Archiwum Komisji Konstytucyjnej, II p .z 4 grudnia 1990 r.

Downloads

Published

2018-04-15

How to Cite

Political reminiscences of the Ukrainian SSR after 1990. (2018). Miscellanea Historico-Iuridica, 16(1), 55-66. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/78

Similar Articles

1-10 of 36

You may also start an advanced similarity search for this article.