The Nature of the Evidence Procedure Regulated in Article 106 § 3 p.p.s.a.

Authors

  • Piotr Pietrasz University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

administrative court proceedings, evidence procedure, administrative court judgment

Abstract

The aim of the paper was to determine the current nature of the evidentiary proceedings conducted by the administrative court on the basis of Article 106 § 3 p.p.s.a. When interpreting this provision, we should bear in mind the peculiar expansion of the notion of "control", which is used by the Constitution of the Republic of Poland in Article 184. This observation refers to equipping the administrative courts with the competence to rule on the essence of an administrative case, as a part of the control of administrative decisions and orders, which took place in 2015. It should be noted, however, that at the same time there was no modification of Article 106 § 3 p.p.s.a.. In the literature, the vast majority of Authors do not connect equipping the administrative courts with the competence to rule on the essence of an administrative case with any modification of the interpretation of Article 106 § 3 p.p.s.a. Instead, the paper attempts to show that the control, which also includes the possibility to rule on the essence of the administrative case, has modified the nature of the evidence proceedings conducted by administrative courts on the basis of Article 106 § 3 p.p.s.a. The research material used in the implementation of the set objective was constituted, inter alia, by the latest literature on the analysed issue (as of 2016) and the latest case law of administrative courts in this respect. The considerations on the interpretation of Article 106 § 3 p.p.s.a. were attentively drawn on the basis of the authors' positions presented after 2015, in which the authors introduced the legislative changes related to equipping administrative courts with the competence to rule on the merits of an administrative case.

Author Biography

  • Piotr Pietrasz, University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

    ORCID: 0000-0003-0471-5110

    dr hab. Piotr Pietrasz – Polish Science (Nauka Polska): database of the National Information Processing Institute (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)

    dr hab. Piotr Pietrasz, prof. UwB – University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku) – Faculty of Law (Wydział Prawa) – Department of Administrative Law and Procedure (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego)

References

Chlebny J., Piątek W., Ewolucja ustrojowa i kompetencyjna sądownictwa administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021, nr 1-2.

Dauter B., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2018.

Dolecki H., Stosowanie przepisów procedury cywilnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5-6.

Grzegorczyk D., Legalność jako kryterium sądowej kontroli decyzji administracyjnych, Warszawa 2018.

Hanusz A., Dowód z dokumentu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Państwo i Prawo” 2009, nr 2.

Jagielska M., Wiktorowska A., Zalasińska K., Komentarz do art. 106, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2021.

Krawczyk A., Rozpoznanie sprawy i wydanie orzeczenia przez wojewódzki sąd administracyjny, [w:] Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2017.

Kmieciak Z., Ewolucja, ustrój i podstawowe założenia funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce, [w:] Polskie sądownictwo administracyjne – zarys wykładu, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2015.

Lewicka R., Zakres postępowania dowodowego przed sądami administracyjnymi, [w:] O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, Łódź 2017

Piątek W., Ustrój oraz postępowanie przed sądami administracyjnymi, [w:] Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z Kazusami, red. R. Hauser, A. Skoczylas, Warszawa 2017.

Pietrasz P. Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne, Warszawa 2020.

Sobieralski K., Z problematyki postępowania rozpoznawczego przed sądem administracyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 7-8.

Szydło M., Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk sejmowy nr 1633), Warszawa, dnia 21 października 2013 r.

Tarno J.P., Zasady ogólne postępowania sądowo administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 10, Sądowa kontrola administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2016.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

The Nature of the Evidence Procedure Regulated in Article 106 § 3 p.p.s.a. (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 22(2), 151-163. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/783

Similar Articles

1-10 of 153

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>