The role of “Wileński Przegląd Prawniczy” in the development of legal Sovietology in pre-war Poland. An outline of the problem

Authors

  • Mariusz Mohyluk University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

Soviet law, 2nd Polish Republic, sovietology, “Wileński Przegląd Prawniczy”, East Europe Scientific-Research Institute

Abstract

On 23rd February 1930 in Wilno (Vilnius), an inaugurational meeting of members of the East Europe Scientific-Research Institute took place. This Institute played the most important role in Polish Sovietology research prior to World War II. The Institute annually published “Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie”. In addition, legal issues were published in “Wileński Przegląd Prawniczy”. This monthly journal was first published on 1st February 1930 and was dedicated to Wilno lawyers. The role of this journal in Polish and world legal Sovietology is underestimated and requires deep research.

References

Kalendarz informator sądowy na 1939 r., Warszawa 1939.

Kornat M., Polska szkoła sowietologiczna (1930–1939), Kraków 2003.

Kornat M., Bolszewizm, Totalitaryzm, Rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), t. 1, Kraków 2003.

Kozak A., Poglądy Jewgienija B. Paszukanisa na istotę prawa, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" 1988, t. XXIV.

Lemkin R., Kodeks karny Rosji Sowieckiej 1927, Warszawa 1928.

Makarewicz J., Kodeks karny republik sowieckich, Warszawa 1926.

Milewski S., Redzik A., Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 r., Warszawa 2011.

Mohyluk M., Echa radzieckiego prawa karnego w piśmiennictwie prawniczym II Rzeczypospolitej, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2006, t. IV.

Paszukanis J.B., Ogólna teoria prawa a marksizm, Warszawa 1985.

Plich S., O poziomie naukowym sądowników sowieckich, „Wileński Przegląd Prawniczy” 1935, nr 11.

Plich S., Zadania Sądownictwa Z. S. R. R. w wykonaniu Planów zbożowych, „Wileński Przegląd Prawniczy” 1936, nr 1.

Plich S., O klasowym charakterze Kodeksu Karnego R.S.F.R.R, „Wileński Przegląd Prawniczy” 1936, nr 2.

Plich S., Rok walki o kadry sądownictwa Z.S.R.R., „Wileński Przegląd Prawniczy” 1936, nr 7-8.

Plich S., Reforma prawa o regulacji urodzeń w Z.S.R.R., „Wileński Przegląd Prawniczy” 1936, nr 9-10.

Plich S., Sąd i Prokuratura w nowej Konstytucji Z. S. R. R., „Wileński Przegląd Prawniczy” 1936, nr 12, 1937, nr 1-5.

Plich S., Kara śmierci w ustawodawstwie ZSRR, „Wileński Przegląd Prawniczy” 1937, nr 7-9.

Plich S., Prawo o regulacji urodzeń w praktyce sądowej Z. S. R. R., „Wileński Przegląd Prawniczy” 1937, nr 11-12, 1938, nr 1.

Plich S., O przestępstwach przeciw rodzinie i małżeństwu w projekcie Kod. Kar. Z.S.R.R., „Wileński Przegląd Prawniczy” 1938, nr 2-6.

Plich S., Rozdział Kościoła od Państwa a Radzieckie Prawo Karne, „Wileński Przegląd Prawniczy” 1938, nr 8-10.

Plich S., Prawo o ustroju sądownictwa Z.S.R.R., „Wileński Przegląd Prawniczy” 1938, nr 11-12.

Plich S., O tak zwanych „nowych prądach” w sądownictwie, „Wileński Przegląd Prawniczy” 1939, nr 1.

Plich S., Praworządność rewolucyjna a sądownictwo w Z.S.R.R., „Wileński Przegląd Prawniczy” 1939, nr 8.

Staśkiewicz W., Koncepcja prawa J. B. Paszukanisa – dylematy teorii i praktyki, „Państwo i Prawo” 1982, z. 8.

Sukiennicki W., Marksowsko-Leninowska teoria prawa, „Wileński Przegląd Prawniczy” 1935, nr 5-6.

Sukiennicki W., Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR w latach 1929–1930, „Wileński Przegląd Prawniczy” 1937, nr 10-11.

Sylwestrzak A., P.I. Stuczka i jego miejsce w radzieckiej nauce prawa, „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego” 1978, nr 7.

Truszkowski S., Adwokatura radziecka, WPPr 1936, nr 5.

Tucholski J., Straty wśród polskich oficerów i policjantów w świetle materiałów Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego (czterdzieści krwawych dni rządów NKWD na Wileńszczyźnie), „Zbrodnia Nie Ukarana. Katyń–Twer–Charków. Zeszyty Katyńskie”, red. M. Tarczyński, J. Snitko-Rzeszut, 1996, nr 6.

Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa 1996.

Wróblewski B.,Grupy współdziałania z z prokuraturą w ZSRR, „Wileński Przegląd Prawniczy” 1938, nr 7.

Wykaz wywiezionych, „Kurier Wileński” 1939, 4 listopada.

Downloads

Published

2018-04-15

How to Cite

The role of “Wileński Przegląd Prawniczy” in the development of legal Sovietology in pre-war Poland. An outline of the problem. (2018). Miscellanea Historico-Iuridica, 16(1), 141-152. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/83

Similar Articles

1-10 of 236

You may also start an advanced similarity search for this article.