Getting to know the history of political thought in the process of citizenship and legal education

Authors

  • Michał Śliwa Pedagogical University of Cracow (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Keywords:

political and legal culture, Polish political thought, citizenship education

Abstract

Knowledge of history, and especially knowledge of the history of political thought, plays a key role in shaping the political and legal culture of a society and its political elites. That is because this kind of learning enriches society’s self-knowledge and, as such, aids in making appropriate political choices and pursuing appropriate ways of engaging in politics. Such knowledge is of particular importance in the case of Polish society which is characterised by a low level of political and legal culture, which manifests itself, amongst other things, in a lack of care about the collective good, excessive egoism and individualism, a mistrust towards state authorities, low levels of social trust, and an inability to engage in collective action. Therefore, it is contemporarily necessary to develop in Poland an active form of citizenship and to strengthen the democratic attitudes of the Poles through drawing on the country’s past and the best values and democratic and humanistic ideals that can be found in the history of its political thought.

References

Brzezicki E., O potrzebie rozszerzenia typologii Kretschmera, „Życie Naukowe” 1946, nr 5.

Chałubiński M., Fromm, Warszawa 2005.

Durych J., Requiem, Warszawa 1958.

Gruchała J., Tomasz G. Masaryk, Wrocław 1996.

Kelles-Krauz K., Pisma wybrane, t. 1. Warszawa 1962.

Kuźnicki L., Polska w obliczu wyzwań przyszłości, [w:] Polska wobec wyzwań przyszłości w świetle studiów Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004.

Lewandowski E., Charakter narodowy Polaków i innych, Warszawa 2011.

Loska K., Dziedzictwo McLuhana między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2001.

Łepkowski T., Wstęp do: Po co nam historia?, tłum. M. Mróz, wstępem opatrzył T. Łepkowski, Warszawa 1986.

Masaryk T.G., O demokracji, Praha 1991.

Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 1. Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1928.

Downloads

Published

2017-04-15

How to Cite

Getting to know the history of political thought in the process of citizenship and legal education. (2017). Miscellanea Historico-Iuridica, 15(2), 21-34. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/90

Similar Articles

1-10 of 103

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>