Selected aspects of the Polish Citizen Court in Hungary

Authors

  • Karol Siemaszko Jagiellonian University (Uniwersytet Jagielloński)

Keywords:

Polish Citizen Court in Hungary, court of honour, Polish refugees in Hungary

Abstract

The Polish Citizen Court in Hungary was created to deal with matters of Polish refugees who found themselves in this country after the collapse of Poland in September 1939. This court operated as a court of honour. The author analyzes two cases examined by the court. One of the cases involved the embezzlement of money by the commander of one of the refugee camps. The second case involved ‘hate crime’.

References

Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie, Zespół Sądu Obywatelskiego na Węgrzech sygn. akt A 33.

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 kwietnia 1940 r. o zbieraniu i zabezpieczaniu dowodów w sprawach o przestępstwa pospolite (Dz.U. nr 9, poz. 23).

Biegański W., Juchniewicz M., Okęcki S., Stachurski E., Antyhitlerowska działalność Polaków na Węgrzech i Bałkanach, Warszawa 1971.

Kowalska K., „Wieści Polskie” na Węgrzech w latach 1939–1944, Warszawa 2007.

Kwiecień M., Wśród potępieńczych swarów. Prawne aspekty rozliczeń politycznych wśród uchodźstwa polskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii, Kraków 2013.

Łubczyk K., Łubczyk G., Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech w latach 1939–1946, Warszawa 2010.

Rozmawiamy z konsulem Zarańskim o uchodźcach, ich potrzebach i – zadaniach, „Wieści Polskie” 1940, nr 32.

Siemaszko K., Sąd Obywatelski w Londynie. Organizacja i orzecznictwo, Poznań 2013.

Tokarski A., W gościnie u bratanków Węgrów. Zarys dziejów uchodźców polskich na Węgrzech w czasie II wojny światowej 1939–1945, Toruń 1998.

Woźniakowski K. ,Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1939–1944). W kręgu działań kulturalnych, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2011, t. 3/14.

Woźniakowski K., Przygody z cenzurą polskiej uchodźczej społeczności na Węgrzech (1939–1945), „Klio” 2011, t. 17, nr 2.

Published

2016-04-15

How to Cite

Siemaszko, K. (2016). Selected aspects of the Polish Citizen Court in Hungary. Miscellanea Historico-Iuridica, 14(2), 259–268. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/154