The Hans Frank’s Supervision Over the Judiciary in the General Government in the Years 1939–1945

Authors

  • Andrzej Wrzyszcz Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Keywords:

governor Hans Frank, administrative supervision, Second World War, General Government

Abstract

Hans Frank did not have typical entitlement to administrative supervision over the justice system, but the competences discussed in the articles made it possible for him to influence personally the justice system and its functioning. The most important seem to be legislative prerogatives. Due to them the General Governor directly influenced the rulings both in civil and most of all in criminal proceedings. The progressive repressive character of criminal law in the General Government during World War II was his responsibility. His competences seem to be of political system character: he issued regulations forming the structure of German courts, reorganizing the structure of Polish courts. His prerogative of mercy enabled him to revise court rulings. However the General Governor took successive decisions concerning the restriction of his personal competences in this area. On the other hand he undertook intervention in particular court cases, although he did not have formal foundations for it (here the model pattern could be Nazi Germany and Adolf Hitler’s personal interventions). His inconsistent behaviour in this sphere may be understood in the context of his features of character. Dieter Schenk’s opinion that the main feature of his character was megalomania, inconsistent behaviour, lack of self-discipline, overemphasising his own abilities, using pompous expressions, laziness, vanity and chaos in making decisions, can be shared.

References

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Tagebuch von Hans Frank – Dziennik Hansa Franka.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Najwyższy Trybunał Narodowy.

Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Okręgu Lubelskiego.

Archiwum Państwowe w Łodzi, Prokuratura przy Sądzie Specjalnym w Piotrkowie.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Sąd Specjalny Niemiecki w Rzeszowie.

Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa Reichsgesetzblatt.

Weh A., Prawo Generalnego Gubernatorstwa w układzie rzeczowym z objaśnieniami i szczegółowym skorowidzem, wyd. 3, Kraków 1941.

Adami F.W., Die Gesetzgebungsarbeit im Generalgouvernement. Ein Überblick über diebisher geleistete Aufbauarbeit – Deutsches Recht 1940.

Grünberg K., Otręba B., Hans Frank na Wawelu, Włocławek 2001.

Grzybowski K., Stanowisko prawne generalnego gubernatora Hansa Franka i zakres jego odpowiedzialności za rządy Generalnej Guberni, [w:] Ekspertyzy i orzeczenia przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, wyboru dokonał i przygotował do publikacji Cz. Pilichowski, t. II, Warszawa 1979.

Madajczyk Cz., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. I, Warszawa 1970.

Schenk D., Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, Kraków 2009.

Schudnagies Ch., Hans Frank. Aufstieg und Fall des NS – Juristen und General-gouverneurs, Frankfurt am Main 1989.

Wagner A., Die Umgestaltung der Gerichtsverfassung und des Verfahrens- und Richterrechts im nationalistischen Staat, [w:] Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Band 16/1 »Die deutsche Justiz und der Nationalismus« Teil I, Stuttgart 1968.

Wrzyszcz A., Hierarchia aktów prawnych wprowadzonych przez okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, t. XXII.

Wrzyszcz A., Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939––1945. Organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008.

Wrzyszcz A., O organizacji okupacyjnego sądownictwa polskiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, „Zeszyty Majdanka” 1992, t. XIV.

Wrzyszcz A., Ustawodawstwo okupacyjne dla dystryktu Galicja 1941–1944, [w:] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Malarczykowi, red. A. Korobowicz i H. Olszewski, Lublin 1997.

Published

2016-04-15

How to Cite

Wrzyszcz, A. (2016). The Hans Frank’s Supervision Over the Judiciary in the General Government in the Years 1939–1945. Miscellanea Historico-Iuridica, 14(2), 375–387. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/163