The image of the judiciary and attorneys in the General Government during World War II in works of Karol Pędowski

Authors

  • Hubert Mielnik Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Keywords:

General Government, Polish (non-German) judiciary, attorneys, Karol Pędowski, World War II

Abstract

Karol Pędowski was an attorney who, apart from his professional, social, and political activities, also published several historical works. During the Second World War, he passed the official attorney exam and worked as an attorney, especially in the charity organization that helped prisoners. His publications contain many themes about the Warsaw judiciary and attorneys during the German occupation. These themes are shown directly, as a main topic, and indirectly in the Karol Pedowski works. The purpose of the article will be to present the image of the judiciary and attorneys in the General Government during the Second World War, which Karol Pędowski made in his publications. To achieve this purpose articles, books, and stories that contained descriptions and memories of real and fictionalized events in the history of the judiciary and attorneys during World War II were analyzed. In the article assumption was made that even in fictionalized events the author shown real and truth background, important for the topic of the article. The article, devoted to the issues of law and judiciary presented in the literature, pretends to be a study in the field of "law and literature". The issues of the judiciary and advocacy in the General Government, primarily about the Polish (non-German) judiciary, are still an undeveloped and therefore unknown research area. The assessment of the image presented by Karol Pędowski in his work shows that it has a credible character, thanks to which it complements known historical facts.

References

Bayer W., Samorząd adwokacki w dobie walki z okupacją hitlerowską: (przyczynki do dziejów adwokatury polskiej w okresie 1939–1945), „Palestra” 1968, t. 12, nr 11.

Bąkowski A., Adwokata Karola Pędowskiego „Okupacyjne opowiadania prawdziwe”, „Palestra” 2011, nr 1-2.

Bień A., Pierwszy sierpnia 1944 (fragment opracowania), [w:] Palestra literacka, red. J.I. Bielski, Warszawa 1984.

Dreszer A., Szpalty pamięci: adwokat Karol Pędowski (1913-1994), „Palestra” 1994, t. 38, nr 11.

Kamień J., Zajadło J., Zeidler K., Prolog, [w:] Prawo i literatura. Pareda, red. J. Kamień, J. Zajadło, K. Zeidler, Gdańsk 2019.

Krzemiński K., Adwokatura polska w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945), „Palestra” 1976, t. 20, nr 2.

Moszyński R., Dziennik 1939-1945. Wojna i okupacja w Lublinie w oczach dorosłych i dzieci, Lublin 2014.

Pędowski K., „Patronat” - historia i program działania w przyszłości, „Palestra” 1982, t. 26, nr 8-9.

Pędowski K., Adwokatura a tolerancja, „Palestra” 1982, t. 26, nr 8.

Pędowski K., Egzamin adwokacki w okresie okupacji niemieckiej, „Palestra” 1993, t. 36, nr 5-6.

Pędowski K., Jeszcze o „Patronacie"”, „Palestra” 1972, t. 16, nr 9.

Pędowski K., Jeszcze o wychowawczej roli wymiaru sprawiedliwości, „Palestra” 1988, t. 32, nr 8-9.

Pędowski K., Na granicy dwóch światów, [w:] Palestra literacka, red. J. I. Bielski, Warszawa 1984.

Pędowski K., Nieusuwalność sędziów i problemy z tym związane: (de lege ferenda), „Palestra” 1989, t. 33, nr 5-7.

Pędowski K., Nowy „Patronat”, „Palestra” 1991, t. 35, nr 8-9.

Pędowski K., O ochronie życia i skracaniu cierpienia, „Palestra” 1975, t. 19, nr 1.

Pędowski K., O ratowaniu ludzi. Patronat, Żegota, Lekarze, Warszawa 1993.

Pędowski K., Opowiadania okupacyjne prawdziwe, Łódź 1990.

Pędowski K., Palestra staropolska, „Palestra” 1978, t. 22, nr 3.

Pędowski K., Prawo w walce z bezprawiem, „Palestra” 1970, nr 9-10.

Pędowski K., Problemy ordynacji wyborczej, „Palestra” 1991, t. 35, nr 3-4.

Pędowski K., Refleksje na temat ustawy - prawo o adwokaturze, „Palestra” 1982, t. 26, nr 9-10.

Pędowski K., Sądy dla nieletnich w II Rzeczypospolitej, „Palestra” 1991, t. 35, nr 10.

Pędowski K., Strach i odwaga, Warszawa 1992.

Pędowski K., Wspomnienie, „Gazeta Ludowa” 1947, nr 206.

Redzik A., Kotliński T.J., Historia adwokatury, Warszawa 2014.

Redzik A., Zapoznany wybitny Kielczanin – adwokat Karol Pędowski (1911-1994) – w dwudziestolecie śmierci, „Palestra Świętokrzyska” 2014, nr 27-28.

Sworzeń M., Sędziowie w podbitym kraju, „Zeszyty Historyczne” 1999, z. 128.

Twardoch S., Królestwo, Kraków 2018.

Wrzyszcz A., Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008.

Wrzyszcz A., Uwagi o prawie łaski w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945). Podstawy normatywne stosowania prawa łaski w GG, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2006, t. IX, cz. 2.

Downloads

Published

2021-04-01

How to Cite

The image of the judiciary and attorneys in the General Government during World War II in works of Karol Pędowski. (2021). Miscellanea Historico-Iuridica, 19(2), 119-140. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/509

Similar Articles

1-10 of 169

You may also start an advanced similarity search for this article.