Protestations Against Nowogródek Sejmiks During August III’s Reign (1736–1763)

Authors

  • Andrei Macuk Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

Keywords:

povet (district) sejmik, protestation against sejmik, Nowogródek (Novogrudok), gentry, nobility

Abstract

Nowogrodek (Novogrudok) sejmiks were most often protested throughout the Grand Duchy of Lithuania. There were 93 protestatations against the Nowogrodek (Novogrudok) sejmiks during August III’s reign. This made it possible to conduct a study of this type of sejmik documents for the first time. The purpose of the article is to analyze the protestations against the Nowogrodek sejmiks Turing Augustus III’s reign, highlighting the common and different between them. Protestations were brought against all types of Novogrudok povet sejmiks. As a result, it was possible to establish the time and place where the protestations were brought. It was possible to establish the exact number of the protesting gentry in individual sejmiks and the usual number in Nowogrodek sejmiks. Almost all of them were representatives of the petty gentry. It was possible to outline the circle of clans and certain gentry, who most often put their signatures under protestations against the Novogrudok sejmiks. The participation of the Novogrudok povet uryadniks (officers) and leading gentry families was rare. At the same time, the leading noble groups of the Grand Duchy of Lithuania had a significant influence on the Novogrudok sejmik: the Radzivils, the Sapiehas and the Czartoryskis. Their influence on the petty gentry was manifested in its active participation in protestatations at Novogrudok sejmiks. The protestations, main purpose was to disrupt the sejmik and therefore they were mainly against the sejmik director election. It was possible to find out that there is no connection between the number of protestations and the recognition of the sejmik as disrupted. It was possible to establish that there is also no connection between the number of gentry who signed the protestations and the recognition of the sejmik as disrupted. In conclusion, the average participation in protests against the Novogrudok sejmik during August III reign was reconstructed.

References

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. II, sygn. 2588.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. II, sygn. 2692.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. II, suplement 946 (5).

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. IV, sygn. 640.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. IV, sygn. 872.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, sygn. 12424, cz.1.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Czołowskiego, sygn. 574.

Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733–1795, wydała Monika Jusupović, Warszawa 2019.

Biblioteka Narodowa, sygn. 3285, cz. I.

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697–1794): Spis, red. A. Rachuba; oprac.: A. Rachuba, P.P. Romaniuk, przy współpr. A. Macuka i J. Aniszczenki, Warszawa 2004.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyrius, f. 119, b. 141.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 91.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 95.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 113.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 116.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 119.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 121.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 125.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 127.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 129.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 132.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 4750.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai SA 4751.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 4752.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 5961.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 13919.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji aktai 14534.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f.1135, ap.14, b.32.

Российский государственный архив древних актов, ф. 1463, дело 1082 // Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnih aktov, f. 1463, delo 1082.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1710, вопіс 1, nr 14 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1710, vopis 1, nr 14.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1710, вопіс 1, nr 15 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1710, vopis 1, nr 15.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1722. Воп. 1. nr 102 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1722, vopis 1, nr 102.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1722, вопіс 1, nr 104a // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1722, vopis 1, nr 104a.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1722, вопіс 1, nr 104b // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1722, vopis 1, nr 104b.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1722, вопіс 1, nr 106 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1722, vopis 1, nr 106.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1722, вопіс 1, nr 108 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1722, vopis 1, nr 108.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 12 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 12.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 13 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 13.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 14 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 14.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 19 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 19.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 20 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 20.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 22 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 22.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 23 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 23.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 24 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 24.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 25 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 25.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 27 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 27.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 28 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 28.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 29 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 29.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 30 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 30.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 32 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 32.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 33 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 33.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 34 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 34.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 35 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 35.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1730, вопіс 1, nr 36 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1730, vopis 1, nr 36.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1731, вопіс 1, nr 25 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1731, vopis 1, nr 25.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1733, вопіс 1, nr 37 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1733, vopis 1, nr 37.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1737, вопіс 1, nr 38 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1737, vopis 1, nr 38.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1737, вопіс 1, nr 40 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1737, vopis 1, nr 40.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1737, вопіс 1, nr 41 // Nacyanal´ny gistaryčny arhiŭ Belarusi, f. 1737, vopis 1, nr 41.

Российская национальная библиотека, Автографы Дубровского, nr 126 // Rossijskaa nacional´naa biblioteka, Avtografy Dubrovskogo, nr 126.

Anusik Z., Stroynowski A., Radziwiłłowie w epoce saskiej. Zarys dziejów politycznych i majątkowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1989, nr 33.

Jurgaitis R., Nuo bajoriškosios savivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m., Vilnius 2016.

Karkucińska W., Anna z Sanguszków Radziwiłłowa, Warszawa 2000.

Konieczna D., Ustroj i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w latach 1565–1763, Warszawa 2013.

Lesiński J., Spory o dobra neuburskie „Miscellanea Historico-Archivistica” 1996, t. 6.

Macuk A., Radziwiłłowie jako posłowie na sejmy Rzeczypospolitej w czasach panowania Augusta III, [w:] Wokół Sobieskich i Radziwiłłów. Prestiż, przejawy pobożności, działalność polityczna, red. J. Pietrzak, Nieborow-Arkadia 2020.

Macuk A., Sejmiki województwa mścisławskiego za panowania Augusta III, [w:] Unie międzypaństwowe, parlamentaryzm i samorządność Rzeczypospolitej Obojga Narodów, red. W. Uruszczak, Z. Noga, M. Zwierzykowski, K. Fokt, Warszawa 2020.

Macuk A., Wybór pisarzy Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 40. XVIII w., [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI–XVIII wiek, red. A. Filipczuk-Kocur, T. Ciesielski, Warszawa – Opole 2008.

Wójciuk M., Przemoc, presja, przekupstwo i konflikty na sejmikach brzeskim i pińskim w dobie saskiej w świetle pamiętników i korespondencji, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2009, t. 6.

Zakrzewski A., Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki, Warszawa 2000.

Zielińska Z., Walka „Familii” o reformę Rzeczypospolitej, 1743–1752, Warszawa 1983.

Мацук А., «Несрываемые» и «успешные» сеймики в Великом княжестве Литовском во время правления Августа ІІІ, [w:] XVIII amžiaus studijos, t. 1: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius 2015 // Macuk A., «Nesryvaemye»i «uspešnye» sejmiki v Velikom knažestve Litovskom vo vrema pravlenia Avgusta III, [w:] XVIII amžiaus studijos, t. 1: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius 2015.

Мацук А., Апазіцыя Радзівілам на наваградскіх сойміках 1736–1763 гг., [w:] Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропе (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы), Мінск 2010 // Macuk A., Apazicya Radzivilam na navagradskih sojmikah 1736–1763 gg., [w:] Navagrudčyna ŭ gistaryčnakul´turnaj spadčyne Eŭrope (da 600-goddza Grunval´dskaj bitvy), Minsk 2010.

Мацук А., Барацьба магнацкіх груповак у ВКЛ (1717–1763 гг.), Мінск 2010 // Macuk A., Barac´ba magnackih grupovak u VKL (1717–1763gg.), Minsk 2010.

Мацук А., Наваградскія пасольскія соймікі 1756 г., „Архіварыус” 2015, Выпуск 13 // Macuk A., Navagradskia pasol´skia sojmiki 1756 g., „Arhivaryus” 2015, Vypusk 13.

Мацук А., Паслы ад павятовых соймікаў ВКЛ на сойм Рэчы Паспалітай 1756 г., [w:] Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія, Київ 2010 // Macuk A., Paslyad pavatovyh sojmikaŭ VKL na sojm Rečy Paspalitaj 1756 g., [w:] Ukraina kriz´viki: Zbirnik naukovih prac´ na pošanu akademika NAN Ukraini profesora Valeria Smolia, Kiiv 2010.

Мацук А., Паслы з ВКЛ на сойм Рэчы Паспалітай 1735 г., „Гісторыка-археалагічны зборнік” 2017, Выпуск 32 // Macuk A., Pasly z VKL na sojm Rečy Paspalitaj 1735 g., „Gistoryka-arhealagičny zbornik” 2017, Vyp. 32.

Мацук А., Пінскі соймік у трыбунальскай кампаніі 1750 г., [w:] Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі „Гісторыя і сучаснасць Пінска (да 910-годдзя першай летапіснай узгадкі горада)”, Мінск – Пінск 2007 // Macuk A., Pinski sojmik u trybunal´skaj kampanii 1750 g., [w:] Materyaly navukova-praktyčnaj kanferencyi “Gistorya i sučasnasc´ Pinska (da 910-goddza peršaj letapisnaj uzgadki gorada)”, Minsk – Pinsk 2007.

Мацук А., Грамадска-палітычнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага ў часы бескаралеўя 1733–1735 гг., Мінск 2020 // Macuk A., Gramadska-palityčnae žycce Valikaga Knastva Litoŭskaga ŭ časy beskaraleŭa 1733–1735 gg., Minsk 2020.

Мацук А., Планы магнатских группировок на избирательные кампании в правление Августа III, [w:] XVIII amžiaus studijos, t. 7: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Giminė. Bendrija. Grupuotė, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius 2020 // Macuk A., Plany magnatskih gruppirovok na izbiratel´nye kampanii v pravlenie Avgusta III, [w:] XVIII amžiaus studijos T. 7: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Giminė. Bendrija. Grupuotė, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius 2020.

Мацук А., Радзівілы і справа аб “нойбургскіх ўладаннях” у 1730–1740-я гады, „Беларускі гістарычны часопіс” 2005, nr 3 // Macuk A., Radzivily i sprava ab “nojburgskih ŭladannah” u 1730–1740-a gady, „Belaruski gistaryčny časopis” 2005, nr 3.

Мацук А., Рух пасэсараў „нойбургскіх уладанняў”, „Гeральд Litherland” 2007, nr 17 // Macuk A., Ruh pasesaraŭ “nojburgskih uladannaŭ”, „Geralŭd Litherland” 2007, nr 17.

Мацук А., Рэчыцкі грамнічны соймік у 1736–1763 гг., [w:] Рэчыцкі край. Да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага, Мінск 2019 // Macuk A., Rečycki gramničny sojmik u 1736–1763 gg., [w:] Rečycki kraj. Da 150-goddza z dna naradženna Mitrafana Doŭnara-Zapol´skaga, Minsk 2019.

Мацук А., Фінансава-арганізацыйнае забеспячэнне дзейнасці павятовых соймікаў 1756–1757 гг.: новыя крыніцы, „Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук ” 2019, nr 1 // Macuk A., Finansavaarganizacyjnae zabespačenne dzejnasci pavatovyh sojmikaŭ 1756–1757 gg.: novya krynicy, „Vesci Nacyanal´naj akademii navuk Belarusi” 2019, Serya gumanitarnyh navuk, nr 1.

Published

2023-03-13

How to Cite

Macuk, A. (2023). Protestations Against Nowogródek Sejmiks During August III’s Reign (1736–1763). Miscellanea Historico-Iuridica, 21(1), 231–261. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/681