Herbert L.A. Hart – between moderate positivism and normativism

Authors

  • Andrzej Sylwestrzak The Elbląg University of the Humanities and Economics (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu)

Keywords:

juridical positivism, moderate positivism of Hart, Kelsen’s Grundnorm, compromise of positivism

Abstract

The article is concerned with the methodological stand represented by H.L.A. Hart, a moderate positivist scholar searching for the links between positivist and normativist approaches. He indicates that the focus on obligations/civic duties does not entail exclusion of extra-legal factors. An extreme example in this respect is Kelsen’s theory of the “basic norm” as well as Austin and Jellinek’s references to customs and the law of God. The article brings the basic premises behind Heart’s theory as well as those of Austin, Jellinek and Kelsen’s normativism in order to expose incongruities in the research of the latter. The concluding part of the article reveals how Heart’s theory of “moderate positivism” emerged from his references to the methodological weaknesses of positivism and normativism.

References

Czepita S., Koncepcje teoretyczne Czesława Znamierowskiego, Poznań 1988.

Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998.

Dworkin R., Imperium prawa, 2006.

Dybowski K., Utylitarystyczna filozofia prawa Johna Austina, „Państwo i Prawo” 1992, z. 3.

Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001.

Fuller L.L., Moralność prawa, Warszawa 2004.

Hart H.L.A., Eseje z filozofi i prawa, tłum. J. Woleński, Warszawa 2001.

Hart H.L.A., Pojęcie prawa, tłum. J. Woleński, Warszawa 1998.

Jaskólski M., Między normatywizmem i uniwersalizmem, Wrocław 1988.

Jaskólski M., Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych, Kraków 1985.

Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1924.

Kant I., Metafizyka moralności, Warszawa 2005.

Kelsen H., Czysta teoria prawa, Warszawa 2014.

Martyniak C., Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena, Lublin 1938.

Opałek K., Wróblewski J., Pozytywizm prawniczy, „Państwo i Prawo” 1954, z. 9.

Rawls J., Liberalizm polityczny, Warszawa 1998.

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.

Rudstein S., Zasady teorii prawa, Warszawa 1917.

Seidler G.L., Doktryny prawne imperializmu, Lublin 1979.

Seidler G.L., Z zagadnień filozofii prawa, Lublin 1978.

Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1998.

Woleński J., Wprowadzenie do H. L. A. Hart, Eseje z filozofii prawa, Warszawa 2001.

Woleński J., Wstęp do H. L. A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998.

Wróblewski J., Krytyka normatywistycznej teorii państwa i prawa Hansa Kelsena, Warszawa 1955.

Wróblewski J., Z zagadnień pojęcia i ideologii demokratycznego państwa prawnego, „Państwo i Prawo” 1990, z. 6.

Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990.

Zorkin W.D., Pozitiwistskaja teoria prawa w Rosiji, Moskwa 1978.

Published

2017-04-15

How to Cite

Sylwestrzak, A. (2017). Herbert L.A. Hart – between moderate positivism and normativism. Miscellanea Historico-Iuridica, 15(2), 143–158. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/97