The cost of independence. The beginnings of income tax in Inter-war Poland

Authors

  • Michał Górski Jagiellonian University (Uniwersytet Jagielloński)

Keywords:

income tax, Second Republic of Poland, tax collecting, tax authorities

Abstract

For the reborn country in 1918, obtaining adequate revenues was necessary to maintain independence, particularly in relation to the cost of rebuilding the country’s military. The basic issue here was determining the shape of taxation imposed on the citizens. Income tax distinguished itself among other direct taxes as, hitherto, it was unknown in the territories of the former Russian partition, i.e. in the largest part of the country. The controversy it created was not aroused by the fact of introducing the new tax (it was widely supported by political elites) but rather by the solutions adopted regarding the application of tax thresholds and exemptions; serving to clearly illustrate the problems and dilemmas associated with creating an economic and social policy in the new Poland.

References

Ustawa z dnia 29 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn (Dz.U. 1920 nr 49 poz. 299).

Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz.U. 1920 nr 82 poz. 550).

Ustawa z dnia 20 maja 1921 r. o tymczasowym poborze państwowego podatku dochodowego (Dz.U. 1921 nr 47 poz. 287).

Ustawa z dnia 24 stycznia 1922 r. o zniesieniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 maja 1921 r. o tymczasowym poborze państwowego podatku dochodowego i o wstrzymaniu potrącenia podatku dochodowego przez służbodawców na zasadzie ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz.U. 1922 nr 11 poz. 86).

Ustawa z dnia 10 stycznia 1924 r. w przedmiocie przepisów o państwowym podatku dochodowym, obowiązujących na całym obszarze Rzeczypospolitej (Dz.U. 1924 nr 13 poz. 110).

Ustawa z dnia 18 marca 1925 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów o państwowym podatku dochodowym, obowiązujących na zasadzie ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogłoszonej w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r., oraz na zasadzie ustawy z dnia 10 stycznia 1924 r. (Dz.U. 1925 nr 36 poz. 242.)

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Łubieńskich, sygn. 8.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa (nowsze), sygn. 418, 428, 435.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów XI, sygn. 314.

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Skarbu 1918-1939, sygn. 5581, 5742.

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Miasta Poznania, sygn. 9031.

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Majątek Krucz Goraj – Hochbergowie, sygn. 685, 686.

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Majątek Sośnie – Diergardten, sygn. 25.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Dokumenty Życia Społecznego, sygn. DU XIII P.23[2496].

Biblioteka Sejmowa, Baza Parlamentariów II Rzeczypospolitej, różne sygnatury.

Archiwum Państwowe w Warszawie, Kancelaria Stefana Oderfelda adwokata w Warszawie, sygn. 2.

Adams C., For Good and Evil. The Impact of Taxes on the Course of Civilisation, Lanham 1999.

Głąbiński S., Polskie prawo skarbowe, Lwów 1928.

Grata P., Kierunki polityki podatkowej państwa polskiego w roku 1919, „Polityka i społeczeństwo” 2010, nr 7.

Grata P., Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, Rzeszów 2009.

Grossfeld B., Die Einkommensteuer: Geschichtliche Grundlagen Und rechtsvergleichender Ansatz, Tuebingen 1981.

Kulicki J., Rozwój podatku dochodowego w Polsce, „Analizy BAS” 2011, nr 6 (50).

Jak bronić się przed niesłusznym wymiarem władz skarbowych, oprac. L. Grabowski, Warszawa 1939.

Kubicki T., Rozwój podatku dochodowego w Polsce, Warszawa 1930.

Landau Z., Skrzeszewska Bronisława, Wojciech Korfanty przed Sądem Marszałkowskim. Dokumenty, Katowice 1964.

Lubowicki J., Polityka podatkowa Polski, Poznań 1927.

Michalski P., Podatki bezpośrednie w Polsce w okresie pięciolecia 1918-1923, Warszawa 1924.

Mikuśkiewicz M., Pobór podatku dochodowego “u źródła” – w Anglji, we Francji i w Polsce, „Czasopismo Skarbowe”, 1931, z. 6.

Ministerstwo Skarbu. Departament Podatków i Opłat, Obciążenie państwowemi podatkami bezpośrednimi w roku 1928, Warszawa 1930.

Podatek dochodowy. Wskazówki praktyczne dla płatników podatku dochodowego, Warszawa 1924.

Rybarski R., Ciężar podatków w Polsce, Warszawa 1924.

Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935.

Szturm de Sztrem T., Płace zarobkowe w okresie dewaluacji pieniężnej, Warszawa 1924.

Taylor E., Prawo skarbowe Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1920.

Walkowski G.K., System polskiego prawa podatkowego w praktyce. Wybrane zagadnienia, t. VII: Źródła Polskiego Prawa Podatkowego, cz. 4: Podatki w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939), Bydgoszcz 2013.

Weinfeld I., Podatek dochodowy i jego reforma, Warszawa 1927.

Downloads

Published

2019-04-15

How to Cite

The cost of independence. The beginnings of income tax in Inter-war Poland. (2019). Miscellanea Historico-Iuridica, 17(1), 93-108. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/47

Similar Articles

1-10 of 117

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>