Soviet Lawyers’ Visit to Poland 1955. An Archive Document about Topics and Results of Polish-Soviet Legal Consultation

Authors

  • Piotr Fiedorczyk University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

Soviet law, Soviet Ministry of Justice, Polish Ministry of Justice

Abstract

In 1955 the first official visit of Soviet lawyers to Poland took place. It is somehow strange that it took place so late, when the process of Sovietization of Polish law was already very advanced. The chairman of the delegation was Professor D. S. Kariew, who was also a high ranked official of the Soviet Ministry of Justice. The document presented below is the minutes of the last meeting of the delegation with Polish Minister of Justice, Henryk Świątkowski. The Soviet delegation was suggesting to implement many Soviet regulations into Polish law. Among them were: the election of judges (complete fiction) and abolishing the self-government of advocates. They were also pressing on increasing the Ministry’s supervision over judges. At the time the Polish party seemed to accept these proposals but in the event none were implemented into Polish law. This was so because of political changes in Poland in 1956, when Stalin’s period in Polish history ended. The process of reception of Soviet law in Poland then stopped, but not completely.

References

Program pobytu delegacji prawników radzieckich. Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), zespół akt: Ministerstwo Sprawiedliwości (dalej: MS), sygn. 128, k. 48–49.

Protokół Kolegium Ministerstwa Sprawiedliwości PRL z udziałem delegacji Ministerstwa Sprawiedliwości Związku Radzieckiego w dniu 15 października 1955 roku. AAN,MS 2266, k. 57–64.

E. W., Wymiana doświadczeń z prawnikami Kraju Rad, „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości” 1955, nr 10 (numer specjalny).

J. W., Prawnicy radzieccy z wizytą u prawników polskich, „Państwo i Prawo” 1955, nr 12.

Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, wyd. 5, Warszawa 2013.

Maksimiuk D., Dyskusja nad projektem kodeksu karnego z 1956 r., „Miscellanea Historico-Iuridica” 2008, t. VI.

Stawarska-Rippel A., Resort sprawiedliwości ZSRR w świetle sprawozdania polskiej delegacji (1956), „Roczniki Administracji i Prawa” 2015, t. XIV.

Z pobytu delegacji prawników radzieckich, „Nowe Prawo” 1955, nr 10.

Downloads

Published

2016-04-15

How to Cite

Soviet Lawyers’ Visit to Poland 1955. An Archive Document about Topics and Results of Polish-Soviet Legal Consultation. (2016). Miscellanea Historico-Iuridica, 14(1), 123-132. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/177

Similar Articles

1-10 of 166

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3