Influence of the Third Reich’s Law on the Projects of Eugenic Legal Acts in Poland (1933-1939)

Authors

  • Marcin Jędrysiak University of Wroclaw (Uniwersytet Wrocławski)

Keywords:

eugenics, Third Reich, racism, Germany, Poland, law, Second Polish Republic, Poland during the interwar period

Abstract

The matter of development of the eugenic movement has already been described in Polish science. A lot has been written regarding both the law of the Third Reich, as well as the history of the Polish eugenic movement. However, the Polish project of eugenic laws have never been thoroughly analyzed from the legal point of view, despite this topic being an object to commentaries in the Interwar period. Up to this point no one attempted to analyze how strongly did the Nazi eugenic concepts influenced the Polish projects of eugenic laws. According to some authors such inspirations are easily noticeable. Thus the thesis that the German law strongly influenced the Polish projects shall be subjected to a critical analysis. The goal of the paper is to compare the German eugenic law with Polish concepts on that matter, especially projects made by Leon Wernic. Due to the use of the comparative legal analysis in the historical perspective, it was possible to indicate the similarities and dissimilarities between the Polish projects and the Nazi laws: Law for the Prevention of Hereditary and diseases of offspring; the Nuremberg Laws; the Law for the Protection of the Health of the German People. The Polish drafts include the Preventive Eugenics Act published in 1934, the drafts of four eugenics laws published in 1935; project of the law: ,,On the inhibition of reproduction of dysgenic individuals" created by Wernic; draft of the law ,,On the inhibition of undesirable reproduction" made by Witold Łuniewski and ,,Eugenics Laws" prepared by Bohdan Ostromecki. The so-called "Eugenics Act" of 1938 has also been analyzed. The paper indicates that although Wernic explicitly pointed out his inspiration by German and Italian legislation, his concepts as well as concepts of other Polish eugenicists are original. Similarities with German legislation can be seen for example in the procedure of sterilization or a certain concordance of the catalog of diseases which qualified for sterilization. The Polish proposals, however, were not identical with the Nazi proposals. Neither were they racist or anti-Jewish in content. Moreover, the role of so-called positive eugenics was more strongly emphasized in Poland than in Germany.

References

Das Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung, RGBI 1933, Bd. 1.

Das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, RGBI I 1935.

Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, RGBI I 1935.

Durchführungsverordnung über die Gewährung von Ehestandsdarlehen , RGBl 1933, Bd Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz, RGBI I.

Erste Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, RGBI I.

Erste Verordnung zur Durchführung des Ehegesundheitsgesetzes, RGBI1 1935.

Gawin M., Niechciana pamięć-polski ruch eugeniczny w latach międzywojennych: na marginesie artykułu Krzysztofa Kawalca, ,,Medycyna Nowożytna” 2000, nr 8/2.

Gawin M., Uzarczyk K., Eugenika - biopolityka - państwo. Z historii europejskich ruchów eugenicznych w pierwszej połowie XX w., Warszawa 2010; Gawin M., Rasa i nowoczesność : historia polskiego ruchu eugenicznego, Warszawa 2003.

Gesetz zum Schutz der Erbgesundheit des deutschen Volkes, RGBlI 1935.

Kawalec K., Spór o eugenikę w Polsce w latach 1918-1939, „Medycyna Nowożytna” 2000, nr 7/2.

Marszał M., Karol Stojanowski wobec niemieckiego rasizmu (1930-1939), ,,Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1997, nr 20.

Marulewska K., Eugenika w świetle idei postępu. Rozważania wokół fundamentów filozoficznych, ,,Dialogi polityczne” 2008, nr 10.

Musielak M., Polska międzywojenna myśl polityczna i społeczna wobec rasizmu i higieny rasowej w Trzeciej Rzeszy, ,,Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2009, t. XXXI.

Musielak M., Sterylizacja ludzi ze względów eugenicznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i w Polsce (1899–1945), Poznań 2008.

Nowakowski J., Współczesne poradnictwo przedślubne i małżeńskie w Polsce i zagranicą, ,,Zagadnienia Rasy” 1934 , t. VIII, nr 1.

Połomski F., Ustawodawstwo rasitowskie III Rzeszy i jego stosowanie na Górnym Śląsku, Katowice 1970.

Radomski G., Eugenika i przejawy jej recepcji w polskiej myśli politycznej do 1939 roku, „Historia i Polityka” 2010, nr 4/11.

Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego : rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wrocław 1964.

Ustawa o zapobieganiu obciążeniom dziedzicznym i chorobowym potomstwa, ,,Zagadnienia Rasy” 1934, t. 8, nr 1.

Ustawa z zakresu eugeniki zapobiegawczej, ,,Zagadnienia rasy” 1934, t. VIII, nr 2.

Weikart R., From Darwin to Hitler. Evolutionary ethics, Eugenics and Racism in Germany, New York 2004

Weiss S. F., The Race Hygiene Movement in Germany, Osiris 1987, vol. 3.

Wernic L., O ustawach eugenicznych w Polsce, ,Zagadnienia rasy” 1935, t. 9, nr 1-2.

Wernic L., Uzupełnienia i poprawki do ustaw eugenicznych, ,,Zagadnienia rasy” 1935, t. 9, nr 3-4.

Zweite Durchführungsverordnung über die Gewährung von Ehestandsdarlehen , RGBl 1933, Bd. I.

Żółtowski H., Obezpłodnienie w Polsce. Zarys problemu de lege lata i de lege ferenda, ,,Higiena psychiczna” 1935, nr 6-7.

Downloads

Published

2021-12-22

How to Cite

Influence of the Third Reich’s Law on the Projects of Eugenic Legal Acts in Poland (1933-1939). (2021). Miscellanea Historico-Iuridica, 20(1), 53-80. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/560

Similar Articles

1-10 of 258

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>