Renowned criminal trials of women in the Second Polish Republic – a criminological perspective

Authors

  • Emilia Płońska University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

the intwerwar period, women's crime, penal process, cryminology

Abstract

The purpose of the article is to present the most interesting lawsuits involving women in the interwar period. The basic research methods used in the study are: the method of analysis and criticism of literature, and a comparative analysis of theoreticalempirical studies in the field of literature on the subject. Specific cases of women, participants of criminal proceedings, were discussed based on archival material. In addition, the author also referred to the achievements of Polish literature and subject literature in the field of law, sociology and criminology.

References

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1932 nr 60 poz. 571).

Rozkaz Nr 639 Komendanta Głównego Policji Państwowej z dn. 5 I 1935 r. w sprawie instrukcji o prowadzeniu policyjnej statystyki kryminalnej http://szukajwarchiwach.pl (25.08.2019).

Mały Rocznik Statystyczny 1936, Warszawa 1936.

Mały Rocznik Statystyczny 1937, Warszawa 1937.

Mały Rocznik Statystyczny 1938, Warszawa 1938.

Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939.

Ciunkiewiczowa skazana na 15 m wiezienia z zawieszeniem kary na 5 lat, „Dziennik Białostocki”, sobota 17 grudnia 1932, nr 348.

Decydująca ekspertyza prof. Olbrychta o narzędziu zbrodni w Brzuchowicach, „Dziennik Białostocki”, 12 kwietnia 1933, nr 102.

Futra i klejnoty Ciunkiewiczowej w Palestynie, „Siedem groszy Dziennik Ilustrowany dla wszystkich o wszystkiem”, 22 października 1934, nr 291.

Genzlerowa!, „Tajny Detektyw. Ilustrowany Tygodnik Kryminalno - Sądowy”, 10 kwietnia 1932, nr 15.

„Ja zmarnowałem życie Gorgonowej!”. List Erwina Gorgona do sędziego śledczego, „Dziennik Białostocki”, 5 kwietnia 1933, nr 95.

Nowe oszustwo Ciunkiewiczowej, „Dzień Pomorski”, 10 lipca 1934, nr 152.

Rosyjska dama dworu zamordowała rosyjską arystokratkę, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 6 grudnia 1919, nr 332.

Sensacyjne oszustwo wielkiej awanturnicy. Tajemnicza kradzież w Grand-Hotelu, „Dziennik Białostocki”, 13 grudnia 1932, nr 344.

Ważkie zeznania Stasia po zaprzysiężeniu. Sensacyjny przebieg 23 dnia procesu Gorgonowej, „Dziennik Białostocki” 1 kwietnia 1933, nr 91.

Wyjęła serce trupowi, „Rola. Ilustrowany Bezpartyjny Tygodnik ku pouczeniu i Rozrywce”, 22 kwietnia 1934, nr 17.

Wyrok w procesie o zabójstwo Sobolowej, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 2 kwietnia 1920, nr. 92.

Haska A., Stachowicz J., Bezlitosne. Najokrutniejsze kobiety dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2015.

Historia Polski w liczbach. Statystyka Polski. Dawniej i dzisiaj, oprac. GUS, t.4, Warszawa 2017.

Jankowska-Guściora M., Sytuacja uwięzionych kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym, „Rocznik Andragogiczny” 2014, T. 21.

Janicki K., Upadłe damy II Rzeczypospolitej. Prawdziwe historie, Kraków 2013.

Jarmolik W., Świat przestępczy przedwojennego Białegostoku, „Białostocczyzna” 1992, nr 4.

Jarosz M., Trzy po trzy: wspomnienia obron w różnych sprawach karnych: ciekawsze sylwetki sędziów warszawskich w okresie międzywojennym, „Palestra” 1958, nr 10-11.

Kozdrowski S., Metody i zakres gromadzenia danych do statystyki policyjnej w II Rzeczypospolitej (1919-1934), „Studia nad bezpieczeństwem” 2017, nr 2.

Krajewski K., Przestępczość w II Rzeczypospolitej w świetle danych statystycznych, „Archiwum Kryminologii” 2012, T. XXXIV.

Łazarewicz C., Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej, Wołowiec 2018.

Radzinowicz L., Wpływ warunków ekonomicznych na przestępczość w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1969, t. XXI, z. 2.

Rodak M., Doliniarki, szopenfeldziarki, włamywaczki – kobiety złodziejki w międzywojennej Warszawie, [w:] Marginalizacja a rozwój społeczny. Między teraźniejszością i przeszłością, red. Z. Galor, S. Kalinowski, U. Kozłowska, Warszawa 2017.

Rodak M., Margines społeczny, [w:] Metamorfozy społeczne, t. 10: Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, red. J. Żarnowski, W. Mędrzecki, Warszawa 2015.

Rodak M., Międzywojenna polska debata kryminologiczna - poszukiwanie społecznych przyczyn przestępczości i sposobów jej zwalczania, „Archiwum Kryminologii” 2009, t. XXXI.

Zaprutko-Janicka A., Ponętne i niebezpieczne, „Dziennik Kijowski. Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie” 2014, nr 18.

Downloads

Published

2020-04-22

How to Cite

Renowned criminal trials of women in the Second Polish Republic – a criminological perspective. (2020). Miscellanea Historico-Iuridica, 18(2), 141-163. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/424

Similar Articles

1-10 of 48

You may also start an advanced similarity search for this article.