Convention on the Rights of the Child and some aspects of civil law and family law

Authors

  • Orsolya Szeibert Eötvös Loránd University (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Keywords:

child’s capacity to act, child marriage, child’s right to be heard, age-limits, legal history of family law, Hungarian civil law and family law, requirements of Convention on the Rights of the Child

Abstract

The aim of this paper is to have a look at some institutions of civil law and family law in the light of the requirements of the Convention on the Rights of the Child, on the occasion of the 30th anniversary of this Convention. The child’s incapacity or limited capacity to act, the child marriage and the child’s right to be heard shall be envisaged from a legal historical perspective with a special regard to the age-limits and the modifications of these age-limits on the field of civil law and family law. The subject of the historical overview is the concerned regulations of Hungary, namely the changes in the Hungarian legal rules and the regulations of the effective Hungarian Civil Code which entered into force in 2014. The paper would like to provide a guide for a travel from the end of the nineteenth century to today’s legal rules on the field of age-limits in connection with the above-mentioned institutions which designate the child’s legal position concerning some children’s rights. Some issues of the judiciary concerning the child’s right to be heard in family law proceedings will be mentioned as well to highlight a problem of the everyday legal life. The final aim of this historical travel is to discover whether the discussed legal rules being in force today meet the requirements of the Convention on the Rights of the Child and to compare the legal attitude behind the effective legal rules and the attitude of the child-focused thinking, which shall be also analysed.

References

A PTK módosításának előkészítése [The preparation of the modification of the Civil Code], 1977 (HU_MNL_OL_XIX_E_1_c_0913_d) pp. 273-274, https://impp/mhk/hu.

Az 1977. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása [The entry into force of Act No IV of 1977 and its implementation] (HU_MNL_OL_XIX_E_1_c_0925_d) pp. 293-294, https://impp/mhk/hu.

Bacsó J., A házasság érvénytelensége [The invalidity of marriage], [in:] A családjogi törvény magyarázata [Commentary to the Family Act], eds J. Bacsó et al, Budapest 1971.

Bacsó J., Rády G., Szigligeti V., A családjogi törvény I. [The Family Act I.], Budapest 1955.

Csehi Z., Chapter 5 Persons, [in:] Introduction to Hungarian Law. Second Edition, ed. A. Harmathy, 2019.

Csiky O., A gyermek családi jogállása [The family status of the child], Budapest 1973.

Decisions of the Counselling Board of the new HCC for the interpretation of the HCC, https://kuria-birosag.hu/hu/ptk.

Észrevételek, javaslatok [Comments, proposals] (HU_MNL_OL_XIX_E_1_c_0918_d), https://impp/mhk/hu.

Hodgkin R., Newell P., Implementation Handbook for the Convention on The Rights of the Child, Unicef, Genf 2007.

Igazságügyminisztérium Törvényelőkészítő Főosztály: Összefoglaló a Polgári Törvénykönyv tervezetéről (munkaanyag, 48 oldal, 1958. október-november). Előkészítő anyagok az 1959. évi Ptk.-hoz. [Ministry of Justice, Department for Codification, Summary on the draft of the Civil Code (working paper, pp 48, October-November 1958). Preparing materials for the Civil Code of 1959], [in:] Az Igazságügyminisztérium iratanyaga az 1959-es Polgári Törvénykönyv előkészítésével és hatályba léptetésével kapcsolatban. [Documents of the Ministry of Justice in connection with the drafting and of the Civil Code of 1959 and its entry into force], Budapest 2017, vol II.

Kőrös A., "Jót s jól!" - helyes célok, alkalmatlan megoldások a cselekvőképesség tervezett szabályozásában [Proper aims and improper solutions in the planned regulation of capacity to act], ”Magyar Jog [Hungarian Law]” 2009, no 2.

Lábady T., Alkotmányjogi hatások a készülõ Ptk. szabályaira [Effects of constitutional law on the regulations of the Civil Code in progress], ”Polgári Jogi Kodifikáció [Civil Law Codification]” June 2000.

Landi B., Emberkép, magatartásmérték, felelősség [Perception of human being, measure of behaviour, responsibility], ”Iustum, Aequum, Salutare” 2016, no 1.

Millényi K., Népesedéspolitikai jogszabályok 1945—1958. [Legal rules on the field of population policy 1945—1958], ”Demográfia [Demography]” 1959, no 2-3.

Nagy P., A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 1997-es felülvizsgálata a levéltéri források tükrében [The revision of the Act No IV. 1959 on Civil Code in 1977 in the mirror of the archival sources.], [in:] Az Igazságügyi Minisztérium iratanyaga az 1959-es Polgári Törvénykönyv 1977. évi novellájának előkészítésével és hatálybaléptetésével kapcsolatban. [The records of the Ministry of Justice in connection with the preparation and entering into force the revising Act of 1977 of the Act No. IV. 1959 on Civil Code], 2018.

PTK vitaanyag [Discussion paper of the CC], 1975 (HU_MNL_OL_XIX_E_1_c_0926_d), https://impp/mhk/hu.

Sipőcz L., A gyámsági törvény (1877. évi XX. törvényczikk) magyarázattal. [The Guardianship Act (Act No. XX of 1877) with commentary], Budapest 1882.

Szeibert O., A Családjogi Könyv rendelkezéseinek formálódása a Polgári Törvénykönyv kodifikációja folyamán [The shaping of the regulations of the Family Law Book in the course of the codification of the Civil Code], [in:] Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből [Chapters from the history of codification of the Civil Code], ed. L. Vékás, Budapest 2018.

Vékás L., A Kodifikációs Főbizottság 2000. június 1-jei határozatai [Decisions of the Committee on Private Law on the 1st of June, 2000], ”Polgári Jogi Kodifikáció [Civil Law Codification]” June 2000.

Vékás L., Parerga. Dolgozatok az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez [Studies ont he draft of the Civil Code], Budapest 2008.

Weiss E., A házasság érvénytelensége [The invalidity of marriage], [in:] A családjogi törvény magyarázata I. [Commentary to the Family Act vol I], ed. F. Petrik, Budapest 1988.

Weiss E., A készülő Polgári Törvénykönyv családjogi könyvének a Kodifikációs Szerkesztőbizottság által elfogadott koncepciója [The Concept of the Family Law Book of the Civil Code in progress adopted by the Drafting Committee], ”Polgári Jogi Kodifikáció [Civil Law Codification]” 2001, no 4-5.

Weiss E., Néhány gondolat a családjog kodifikációjához a készülő Polgári Törvénykönyvben [Some thoughts on the codification of family law in the Civil Code in progress], [in:] Eörsi Gyula emlékkönyv [Memory book for Gyula Eörsi], eds T. Sárközy, L. Vékás, Budapest 2002.

Downloads

Published

2021-03-27

How to Cite

Convention on the Rights of the Child and some aspects of civil law and family law. (2021). Miscellanea Historico-Iuridica, 19(1), 187-207. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/488

Similar Articles

1-10 of 460

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>