Parental authority and contacts with the child. Alternate care institution under the Act of 25 June 2015. “On Amendments to the Acts – Family and Guardianship Code and Code of Civil Procedure” (O.J. 2015, item 1062)

Authors

  • Wiktoria Danilewicz-Prokorym University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

contacts, parental authority, child, parents, child welfare, alternate care

Abstract

This Article is about the nature of contacts between the so-called “peripheral” parents and children. It discusses the issue of dependence of access rights on parental authority, over the subsequent amendments of the family law in Poland. The paper describes the basic forms of exercising contacts between parents and children. It also presents forms of regulating them in legal proceedings. The guiding principles which should guide the court in issuing decisions which determine the scope and method of contact of parents with children are pointed out in the article. It also shows the institution of “alternate care” introduced to the Family and Guardianship Code under the Act of 25 June 2015 amending the Act - Code of Family and Guardianship Code and the Law - Code of Civil Procedure, which entered into force on 29 August 2015.

References

Ciepła H., Komentarz do art. 1131 KRO, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, K. Piasecki, M. Sychowicz, Warszawa 2009.

Domański M., Orzekanie o pieczy naprzemiennej w wyrokach rozwodowych, Warszawa 2015.

Ignaczewski J., Kontakty z dzieckiem, [w:] Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, red. A. Bodnar, A. Gójska, J. Ignaczewski, L. Kuziak, A. Śledzińska-Simon, R. Zegadło, Warszawa 2012.

Ignaczewski J., Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem i o ich wykonanie, [w:] Komentarz do spraw rodzinnych, red. H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Warszawa 2014.

Justyński T., Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2011.

Kołodziejski S., Dobro wspólnych małoletnich dzieci – jako przesłanka odmowy orzeczenia rozwodu, „Palestra” 1965, nr 9.

Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi sporządzona w Strasbourgu dnia 15 maja 2003 r.

Sokołowski T., Komentarz do art. 113 KRO, [w:] M. Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, A. Lutkiewicz-Rudzińska, A. Olejniczak, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, opublikowano w LEX, stan z dnia 28.06.2016 r.

Stojanowska W., Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia. Komentarz, LexisNexis 2011, opublikowano w LEX, stan z dnia 28.06.2016 r.

Trybulska-Skoczylas E., Komentarz do art. 113 KRO, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. W. Borysiak, M. Manowska, J. Sadomski, E. Skowrońska-Bocian, B. Trębska, J. Wierciński, R. Zegadło, LexisNexis 2014, opublikowano w LEX, stan z dnia 28.06.2016 r.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 1983 r., sygn. akt III CZP 46/83, opubl. OSNC 1984/4/49.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r., sygn. akt III CZP 98/05, opubl. OSNC 2006/10/158.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 101).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2016, poz. 380).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2015, poz. 1062).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2015, poz. 2082).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r., sygn. akt IV CK 615/03, opubl. M. Prawn. 2004/19/872.

Downloads

Published

2017-04-15

How to Cite

Parental authority and contacts with the child. Alternate care institution under the Act of 25 June 2015. “On Amendments to the Acts – Family and Guardianship Code and Code of Civil Procedure” (O.J. 2015, item 1062). (2017). Miscellanea Historico-Iuridica, 15(1), 371-380. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/135

Similar Articles

1-10 of 20

You may also start an advanced similarity search for this article.