Legal Activities to Build the Image of Bialystok with the Esperanto Brand

Authors

  • Wiktoria Danilewicz-Prokorym University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

promotion, Białystok, image, Esperanto, legal actions

Abstract

The article presents the legal activities of the city of Bialystok related to building its image using the brand Esperanto over the past years. The text deals with the complicated side of building the image of the city which is legal actions using the asset of the city which the case of Bialystok is the brand Esperanto. These actions were taken both by the executive body of the municipality - the Mayor - and the legislative body - the City Council. The following activities were discussed: the activity of the Bialystok City Council, the activity connected with the celebration of the 100th anniversary of Ludwik Zamenhof's death, the organisation of the Esperanto Congress in 2009 and the significance of the so-called participatory budget for the discussed issue. In the analysis of the topic, only those activities undertaken in Bialystok and related to Ludwik Zamenhof, his successors and the Esperanto language were chosen, which are not only based on but have their source in legal acts and are of direct or indirect legal character. The article also briefly discusses the aspect of life history of Ludwik Krzysztof Zaleski Zamenhof in connection with granting him the Honorary Citizenship of the City of Bialystok. The article discusses the legal activities of the city of Bialystok connected with building its image with the use of the Esperanto brand in the perspective of the last years, touching upon an interesting matter which is the promotion of the Municipality on the basis of the only universal language in the world. The legal actions described in the article reflect the perspective of young Ludwik Zamenhoff, which led to the creation of Esperanto language. The text combines two matters,  the creation of a supranational language, with legal actions that are used to promote the small homeland of its creator.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2009.

Dzienis P., Uniwersalny jak Esperanto, „Gazeta Prawna” 2019 (21.05), wydanie nr 9.

Gerwin M., Grabkowska M., Budżet Obywatelski, [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

Informacja Departamentu Kultury, Promocji i Sportu urzędu miejskiego w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2009 r..

Informacja prasowa Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, styczeń 2017 r..

Jagielski J., Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51. Z. 1, Kwatery przy Alei Głównej, Warszawa 1996.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 września 2007 r. Odpowiedź na interpelację radnego Rafała Rudnickiego.

Plan zamierzeń merytorycznych na 2012 rok Centrum im. Ludwika Zamenhofa z dnia 9 stycznia 2012 roku.

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok Centrum im. Ludwika Zamenhofa z dnia 9 lutego 2012 roku, Dział 921, Rozdz. 92113.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Białegostoku z działalności miejskich instytucji kultury w 2012 roku oraz zamierzenia na rok 2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku, numer BKO-V.402.9.5.2013.

STANOWISKO RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie uczczenia pamięci Ludwika Zamenhofa w 100. rocznicę śmierci.

Strategia promocji i komunikacji marketingowej, proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej Miasta Białegostoku z 15.VI.2009 r.

Studium Wykonalności Projektu. Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Esperanto im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, Białystok, Wrzesień 2008 r.

https://centrumzamenhofa.pl.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C364213%2Czakonczyl-sie-swiatowy-kongres-esperanto-w-bialymstoku.html.

https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1034930,bialystok-esperanto-ludwik-zamenhof.html.

https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/rada-miasta-bialegostoku-uczcila-pamiec-tworcy-esperanto-ludwika-zamenhofa.

https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/obchody-100-rocznicy-smierci-ludwika-zamenhofa-tworcy-jezyka-esperanto.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/partycypacja.html.

https://www.rp.pl/Finanse/303129985-Budzety-obywatelskie-w-gminach-na-nowych-zasadach.html.

https://espero.bialystok.pl.

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/bialystok/nie-bedzie-roku-zamenhofa-w-bialymstoku-radni-odrzucili-propozycje-prezydenta.html.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/25517E595C.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.10.2009 r., I CSK 72/09, OSNC 2010, Nr A, poz. 29.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II C 226/13.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.5.2004 sygnatura II CK 330/03, niepubl.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 października 2009 r. III CSK 39/09, LEX.

Downloads

Published

2021-12-22

How to Cite

Legal Activities to Build the Image of Bialystok with the Esperanto Brand. (2021). Miscellanea Historico-Iuridica, 20(1), 239-252. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/569

Similar Articles

1-10 of 63

You may also start an advanced similarity search for this article.