The beginnings of the justice in the Białystok region in 1919 in the light of Vilnius archives

Authors

  • Diana Maksimiuk Institute of National Remembrance Branch in Białystok (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku)

Keywords:

justice, Białystok, regain independence

Abstract

The creation of the justice system in Poland after it regained its independence in 1918 is an issue which does not attract too much interest from researchers. The main problem lies in the lack of historical sources on the subject. This is particularly evident with regard to the Eastern Lands of the Second Polish Republic as the archival materials concerting those lands were either destroyed during World War II, or if they were not, they are not easily accessible today. The judicial history of the Białystok region in the interwar period is not well known precisely because of the lack of sources. To date, the attempts to describe it have been based solely on press releases – mainly from the local newspaper 'Dziennik Białostocki' - and on normative acts published in government gazettes issued by the state authorities. Memoirs have also been consulted, but there are not many of them either. As it turns out, the Lithuanian Central State Archives in Vilnius has valuable materials on the beginnings of Polish judiciary in Białystok from the period of March 1919 to June 1919. Thanks to these few documents, we can learn not only about the difficult process of creating the local judiciary, but also about the first months of its operation and the names of the people who participated in it. Due to the fact that these archives are not easily accessible and no one has reached them before, some of them (showing case-law figures) have been published as material for future research.

References

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie, Dowództwa Okręgów Etapowych.

Litewskie Centralne Archiwum Państwowe w Wilnie, f. 129.

Białystok Ilustrowany. Zeszyt pamiątkowy, red. A. Lubkiewicz, Białystok 1921.

Białystok w odrodzonej Polsce. Na pamiątkę wejścia wojsk polskich do Białegostoku 19 lutego 1919 r., oprac. B. Samarski, M. Gajewski, Białystok 2014.

Fiedorczyk P., Kowalski P., Sądownictwo powszechne na terenie województwa białostockiego w II RP, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2012, T. XI.

Fiedorczyk P., Niewiński K., Wróbel W., Z dziejów Sądu Okręgowego w Białymstoku, Białystok 2019.

Gierowska-Kałłaur J., Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 – 9 września 1920), Warszawa 2003.

Kietliński M., Początki białostockiej niepodległości 1918–1920. Katalog wystawy, Białystok 2019.

Materniak-Pawłowska M., Zawód sędziego w Polsce w latach 1918-1939, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2011, T. LXIII, z. 1.

Miodowski A., Białystok w okresie okupacji niemieckiej 1915-1919, [w:] 80 rocznica odzyskania niepodległości białostockie i łomżyńskie 1915-1919, red. A. Dobroński, A. Wap, Osowiec-Łomża 1998.

O niepodległą i granice. Raporty Straży Kresowej 1919-1920 Ziem Północno-Wschodnich opisane, oprac. J. Gierowska-Kałłaur, Warszawa-Pułtusk 2011.

Śleszyński W., Budowa administracji polskiej na Polesiu w latach 1919-1920, [w:] Obszary zgody czy konfliktu? Kresy Północno-Wschodnie II Rzeczypospolitej, red. W. Śleszyński, A. Włodarczyk, Białystok-Kraków 2014.

Tyszuk W., Postawy społeczeństwa Białegostoku w okresie odzyskania niepodległości 1918-1920, [w:] Pierwsze dni niepodległości. Materiały z konferencji naukowej Białystok 14-16 marca 2018 r., kol. red. N. Filinowicz et al., Białystok 2018.

„Dziennik Białostocki” (1919).

„Dziennik Urzędowy Generalnego Komisarza Cywilnego” (1919).

„Dziennik Urzędowy Komisarza Rządu Polskiego na powiat Białostocki” (1919).

„Dziennik Urzędowy Komisarza Rządu Polskiego w Białymstoku” (1919).

„Monitor Polski” (1918).

Downloads

Published

2021-04-01

How to Cite

The beginnings of the justice in the Białystok region in 1919 in the light of Vilnius archives. (2021). Miscellanea Historico-Iuridica, 19(2), 367-382. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/521

Similar Articles

1-10 of 60

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>