“The Punishing Arm of Justice” – Prosecutors of the So-called Summary Courts of the Bialystok Judicial District

Authors

  • Diana Maksimiuk Institute of National Remembrance Branch in Bialystok (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku)

Keywords:

summary courts, military prosecutors, Internal Security Corps, Independence Underground

Abstract

From February to the end of June 1946, the so-called summary courts operated in the Bialystok voivodeship. They ruled under the auspices of the Summary Cases Division of the District Court in Bialystok. During the period in question, they tried 191 people in 104 cases and handed down 100 death sentences. Five military officers formally seconded to common courts acted as public prosecutors in these cases. These were: Major Czesław Łapiński, Captain Alfons Lisewski, Major Antoni Mamroth, 2nd Lieutenant Jerzy Kopyciński and Captain Jan Gutkowski. Although most of them (four) had pre-war legal training, none had the prosecutorial experience. However, before becoming prosecutors in the Bialystok summary department, they had already served in the military prosecutor’s office as assistant prosecutors after the war. After the end of the assignment, all of them, except Lisewski, remained in the structures of the military justice system. Kopyciński, who was the only one who did not have any legal education and did not complete it, he was only an investigating officer until the end of his work in the military prosecutor’s office (until 1952).

Author Biography

  • Diana Maksimiuk, Institute of National Remembrance Branch in Bialystok (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku)

    ORCID: 0000-0002-7935-1879

    dr Diana Maksimiuk – Polish Science (Nauka Polska): database of the National Information Processing Institute (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)

    dr Diana Maksimiuk – chief specialist (główny specjalista) – Institute of National Remembrance Branch in Bialystok (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku) – Branch Historical Research Office in Bialystok (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Białymstoku)

References

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

Borowiec J., Wojskowa Prokuratura sądów doraźnych w województwie rzeszowskim maj-czerwiec 1946, [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa 2000.

Fiedorczyk P., Niewiński K., Wróbel W., Z dziejów Sądu Okręgowego w Białymstoku, Białystok 2019.

Gierasimiuk U., Kobiety – funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku w pierwszych latach działalności: zarys problematyki, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, t. 7.

Łopatecki K., Powstanie i funkcjonowanie wydziałów do spraw doraźnych działających przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku (II-VI 1946 r.), „Z Dziejów Prawa” 2019, t. 12(20).

Turlejska M., Te pokolenia żałobami czarne… Skazani na śmierć i ich sędziowie, Warszawa 1990.

Szwagrzyk K., Sędzia-śmierć. Działalność sędziego Włodzimierza Ostapowicza na Białostocczyźnie (1946-1947), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 12.

Wasilkowski C., Postępowanie doraźne: zakres – kary – orzekanie – tryb, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1945, nr 2.

Wąs P., Szafarze śmierci. Sędziowie sądów doraźnych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (luty – czerwiec 1946 r.), „Biuletyn IPN” 2022, nr 1-2.

Jakubowski G., Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950, Warszawa 2002.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

“The Punishing Arm of Justice” – Prosecutors of the So-called Summary Courts of the Bialystok Judicial District. (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 22(2), 297-320. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/789

Similar Articles

1-10 of 151

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>