The memories of Witold Święcicki, 1945–1965

Authors

  • Joanna Ewa Utkin SGH Warsaw School of Economics (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Keywords:

post-war career of pre-war judge

Abstract

Witold Święcicki served as a judge for the Civil Chamber of the Supreme Court before the Second World War. In 1945, immediately following the liberation of the place of his deportation, he declared his readiness to serve in his former pre-war position. As Warsaw had been destroyed, the seat of the Supreme Court relocated to Łódź. For six years in Łódź, Święcicki was engaged in judicial, publishing and writing work. There were also underlying difficulties, typical of the post-war circumstances. The family grew up, with Witold still as its head. In September 1948, he was appointed as the acting President of the Civil Chamber of the Supreme Court, a post which he held until 1954. During that tenure, in 1950, he returned to Warsaw. His dismissal as President of the Civil Chamber in December 1954 and the subsequent cerebral hemorrhage shortly thereafter, had primarily family consequences and to some extent also professional. After October 1956, Witold Święcicki was very active, among other things, becoming directly involved in the work of the Supreme Court Office of Judicial Decisions. In 1962 he was retired. Until his death in 1965, he headed the civil judicial decisions section of a Polish law magazine.

References

Barcikowski W., W kręgu prawa i polityki, Katowice 1988.

Bereza A., Sąd Najwyższy w Polsce Ludowej, [w:] Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i Współczesność. Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917-2007, red. A. Korobowicz, Warszawa 2007.

Bereza A., Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012.

Bereza A., Sąd Najwyższy 1917-2017. Prezesi, sędziowie, prokuratorzy Sądu Najwyższego, Warszawa 2017.

Czachórski W., Witold Święcicki, „Państwo i Prawo” 1965, nr 11.

Czyńska M., Kobro. Skok w przestrzeń, Wołowiec 2015.

Fiedorczyk P., O początkach prac nad kodyfikacją polskiego prawa cywilnego w 1947 r., „Miscellanea Historico-Iuridica” 2006, t. 4.

Grabowski W., Polska tajna administracja cywilna 1940-1945, Warszawa 2003.

Grudziński M., Witold Święcicki, „ Prawo i Życie” 1965 (10), nr 18 (244).

Jankiewicz A., W poszukiwaniu idei państwa prawa. Koncepcje Komisji Prac Ustawodawczych Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP (1942-1945), Warszawa 1992.

Larecki J., Krystyna Skarbek. Agentka o wielu twarzach, Warszawa 2008.

Litauer J.J., Święcicki W., Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa 1947.

Lityński A., Nowe ustawodawstwo w nowym ustroju. O prawie karnym i cywilnym w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2006, t. 4.

Muszalski E., Litauer Jan Jakub (1873-1949), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 17, red. F. Legendorf, A. Lubomirski, Wrocław 1972.

Rakowiecki K., Ze wspomnień prawnika (dokończenie), „Palestra” 1959, nr 3/10 (22).

Redzik A., „Nowy Proces Cywilny”- „Polski Proces Cywilny” (1933-1939), „Palestra” 2009, nr 1-2. Tekst dostępny online pod: http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=2932.

Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 1: Działalność w latach 1945-1947, Warszawa 2010.

Utkin J.E., Wspomnienie o Witoldzie Święcickim. Czasy do 1944 roku, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2017, t. 16, z. 2.

Watoła A., Geneza i działalność Zrzeszenia Prawników Demokratów (Zrzeszenia Prawników Polskich) oraz jego wpływy na postawy sędziów w latach 1945-1956, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010, Warszawa 2011.

Zaborski M., Izba do spraw Adwokatury przy Sądzie Najwyższym 1938-1950, „Palestra” 2014, nr 9.

http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?term_1=witold+%C5%9Awi%C4%99cicki+1889-1965&theme=nukat

Downloads

Published

2019-04-15

How to Cite

The memories of Witold Święcicki, 1945–1965. (2019). Miscellanea Historico-Iuridica, 17(1), 377-398. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/61