Descendants of Wołowski, the merchant – lawyers, insurgents in the 19th century

Authors

  • Joanna Ewa Utkin SGH Warsaw School of Economics (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Keywords:

Kingdom of Poland/Congress Poland, careers and families of lawyers

Abstract

The aim of the presented article is to present the lives of the Wołowski brothers, Jan Tadeusz and Hieronim, and to bring them out of the shadow casted by the most eminent and not related to them Jan Kanty Wołowski. Jan Tadeusz Wołowski had a long professional career and was recognized as a model barrister. Hieronim Wołowski had shorter professional practice as a lawyer, but was also a November insurgent. Jan Tadeusz and Hieronim Wołowski were cousins of the famous pianist Maria Szymanowska née Wołowska, what definitely affected their lives. As it turned out, the known lawyer Feliks Jeziorański was related to Jan Kanty Wołowski. They all descended from the baptized Frankists families. The myth of the existence of one Frankist Wołowski family is contrary to the information presented in Minakowski’s Great Genealogy. The leading subject of this study is to present the twenty years of the professional career of Hieronim Wołowski against the background of his family’s history. It shows the descent of Hieronim from Franciszek Wołowski, the spice merchant, and Teresa Lanckorońska. The secondary subject is to spread knowledge about the life and career of the famous advocate, Jan Tadeusz Wołowski. Hieronim’s life and professional choices were influenced by Jan Tadeusz’s vocational advice and observation of his matrimonial failures and successes. The involvement of Hieronim and his brother Andrzej in the November Uprising is also recalled. Finally, the participation of two sons of Hieronim in the January Uprising is mentioned.  

References

Gerber R., Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny, Wrocław 1977.

Jeske – Choiński T., Neofici polscy, Sandomierz 2017 (reprint wydania Warszawa 1904).

Kaczyńska E., Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815-1914, Warszawa 1989.

Karpińska M., Senatorowie, posłowie i deputowani Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Warszawa 2002.

Kędzierski T., Proces „dyktatora Nocy Listopadowej” – Piotra Wysockiego, „Palestra” 1977, nr 21/11 (239).

Kołodziejczyk R., Steinkeller Piotr Antoni, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XLIII/3, red. J. Tazbir, Warszawa 2005.

Papierowski A. J., Stefański J., Płocczanie znani i nieznani. Słownik biograficzny, Płock 2002.

Pędowski K., Wołowski Jan Tadeusz, [ w:] Słownik biograficzny adwokatów polskich, t. 1, Warszawa 1883.

Pol K., Poczet prawników polskich, wyd. 2 przejrzał i uzupełnił A. Redzik, Warszawa 2011.

Romański J., Wołowski Hieronim, [w:] Słownik biograficzny adwokatów polskich, t. 1, Warszawa 1983.

Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854, Warszawa 1854.

Sługocki L., Łabęcki Antoni, [w:] Słownik biograficzny adwokatów polskich, t. 1, Warszawa 1881.

Suligowski A., Bibliografia prawnicza polska XIX i XX wieku, Warszawa 1911.

Syga T., Szenic S., Maria Szymanowska i jej czasy, Warszawa 1960.

Szenic S., Cmentarz Powązkowski 1790-1850. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1979.

Taras A., Anatomia nienawiści. Stosunki polsko-rosyjskie XVIII-XX w., Warszawa 2015.

Utkin J. E., Wspomnienie o Witoldzie Święcickim. Czasy do 1944 roku, "Miscellanea Historico-Iuridica" 2017, nr XVI, z. 2.

Witkowski W., Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim, Lublin 1986.

Witkowski W., Aleksander This i Jan Kanty Wołowski wybitni prawnicy Królestwa Polskiego, Lublin 2001.

Wołowski B., Z pamiętnika tułacza. Legion Polski we Francji w 1870-1871 roku, Lwów 1873.

Wołowski L., Corps franc des Vosges. Souvenirs, Paris 1871.

Wiadomości, „Gazeta rządowa Królestwa Polskiego”, nr 222 z 5 X 1839 r.

Wiadomości, „Gazeta rządowa Królestwa Polskiego”, nr 197 z 7 IX 1841 r.

Wiadomości, „Gazeta rządowa Królestwa Polskiego”, nr 174 z 10 VIII 1847 r.

Archiwum Państwowe w Płocku, zespół: akta stanu cywilnego par. rzym.-kat. św. Bartłomieja w Płocku.

Archiwum Państwowe w Toruniu, Oddział we Włocławku, zespół: akta stanu cywilnego par. rzym.-kat. Brześć Kujawski.

Akt zgonu: Warszawa, ASC Cyrkuł IV, 156/1808, https://szukajwarchiwach.pl/72/186/0/-/3/skan/full/3gRPVgLVOLmk7IihjwXzfw (12.05.2019).

Akt zgonu: Warszawa, św. Jan, 357/1831, https://szukajwarchiwach.pl/72/161/0/-/6/skan/full/yDM4UFgefsK_L2rJwC6e5g (12.05.2019).

Akt małżeństwa: Brześć Kujawski, 60/1832, https://genealogiawarchiwach.pl/#query.query=60%252F1832&query.city=Brze%25C5%259B%25C4%2587+Kujawski&query.page=1&query.suggestion=false&query.thumbnails=false&query.facet=false&query.sortMode=DEFAULT&modal=256368355&goComments=false&searcher=big (13.05.2019).

Akt zgonu: Warszawa, św. Jan, 522/1832, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0161d&sy=1832&kt=3&plik=520-525.jpg#zoom=1&x=563&y=2108 (12.05.2019).

Akt zgonu: Warszawa, św. Andrzej,169/1835, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1835&kt=3&plik=167-170.jpg#zoom=1&x=2627&y=147 (12.05.2019).

Akt zgonu: Warszawa, św. Andrzej, 179/1835, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1835&kt=3&plik=179-182.jpg#zoom=1&x=538&y=240 (12.05.2019).

Akt małżeństwa: Płock, 22/1836, https://szukajwarchiwach.pl/50/155/0/-/20/#tabSkany (15.05.2019).

Akt urodzenia: Warszawa, św. Andrzej, 333/1836, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1836&kt=1&plik=331-334.jpg#zoom=1&x=2639&y=404 (12.05.2019).

Akt małżeństwa: Brześć Kujawski, 2/1837, https://genealogiawarchiwach.pl/#query.query=2%252F1837&query.city=Brze%25C5%259B%25C4%2587+Kujawski&query.suggestion=false&query.thumbnails=false&query.facet=true&query.sortMode=DEFAULT&modal=253050841&goComments=false&searcher=big (14.05.2019).

Akt zgonu: Warszawa, św. Andrzej,156/1837, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1837&kt=3&plik=155-158.jpg#zoom=1&x=938&y=2331 (12.05.2019).

Akt urodzenia: Warszawa, Nawiedzenie NMP, 86/1838, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0160d&sy=1838a&kt=1&plik=083-086.jpg#zoom=1&x=2748&y=1735 (12.05.2019).

Akt urodzenia: Warszawa, Nawiedzenie NMP, 881/1838, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0160d&sy=1838a&kt=1&plik=879-882.jpg#zoom=1&x=2512&y=127 (12.05.2019).

Akt urodzenia: 247/1840 Warszawa, św. Andrzej, 247/1840, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1840&kt=1&plik=247-250.jpg#zoom=1&x=472&y=175 (12.05.2019).

Akt urodzenia: Warszawa, św. Jan, 542/1841, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=135&kt=3&skan=539-542.jpg#zoom=1&x=1675&y=1294 (12.05.2019).

Akt urodzenia: Warszawa, Nawiedzenie NMP, 142/1842, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0160d&sy=1842&kt=1&plik=139-142.jpg#zoom=1&x=2372&y=1677 (12.05.2019).

Akt zgonu: Warszawa, św. Andrzej, 290/1842, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1842&kt=3&plik=287-290.jpg#zoom=1&x=2830&y=1668 (15.05.2019).

Akt zgonu: Warszawa, św. Aleksander, 334/1843, https://szukajwarchiwach.pl/72/162/0/-/21/skan/full/mxqt0W5gYehvn-QM0QRWxw (12.05.2019).

Akt urodzenia: Warszawa, Nawiedzenie NMP, 16/1844, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0160d&sy=1844&kt=1&plik=015-018.jpg#zoom=1&x=956&y=1680 (12.05.2019).

Akt zgonu: Brześć Kujawski, 17/1846, https://genealogiawarchiwach.pl/#query.query=17%252F1846&query.city=Brze%25C5%259B%25C4%2587+Kujawski&query.page=1&query.suggestion=false&query.thumbnails=false&query.facet=false&query.sortMode=DEFAULT&modal=258099787&goComments=false&searcher=big (15.05.2019).

Akt zgonu: Warszawa, św. Andrzej, 322/1848, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1848&kt=3&plik=319-322.jpg#zoom=1&x=2667&y=1471 (12.05.2019).

Nekrolog Hieronima Wołowskiego, [w:] M. J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka genealogia Minakowskiego), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.467624 (12.05.2019).

Adam Wołowski, [w:] M. J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka genealogia Minakowskiego), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.717949 (12.05.2019).

Jan Kanty Wołowski, [w:] M. J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka genealogia Minakowskiego), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.206242 (12.05.2019).

Karolina Emilia Wołowska, [w:] M. J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka genealogia Minakowskiego), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=12.110.187 (12.05.2019).

Ludwik Wołowski, [w:] M. J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka genealogia Minakowskiego), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.164831 (15.05.2019).

Ludwika Nowopolski-Thisz h. Rycerzosław, [w:] M. J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka genealogia Minakowskiego), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.299167 (12.05.2019).

Zdzisław Antoni Jeziorański „ Jan Nowak”, [w:] M. J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka genealogia Minakowskiego), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.155427 (27.05.2019).

Drugi Pułk Mazurów, https://pl.wikipedia.org/wiki/2_Pu%C5%82k_Mazur%C3%B3w (02.05.2019).

Downloads

Published

2020-04-22

How to Cite

Descendants of Wołowski, the merchant – lawyers, insurgents in the 19th century. (2020). Miscellanea Historico-Iuridica, 18(2), 69-90. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/421

Similar Articles

1-10 of 69

You may also start an advanced similarity search for this article.