The memories of Witold Święcicki, up to 1944

Authors

  • Joanna Ewa Utkin SGH Warsaw School of Economics (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Keywords:

Second Polish Republic, Judge’s career, Bialystok district

Abstract

This collection of memories depicts the background of the pre-war legal career of the well-known Polish civil law judge, Witold Święcicki. His experiences range from his family background and childhood; his exile to Russia in 1905; his studies; the beginnings of his professional career; marriage; and repatriation in 1918. Successive posts held by Witold Święcicki during the Second Polish Republic, as well as positions on editorial boards of legal periodicals with which he co-worked, are listed. However, more important is the description of the functioning of the judge’s house, in particular his limited social contacts, which were reduced to the group of former, current or future related lawyers. German occupation stories are sourced from his daughter’s coverage of events. A combination of historical events, which twice brought Witold Święcicki to the Bialystok district, are detailed. The memoir ends in 1944. The career circumstances for Witold Święcicki, were typical of the Second Polish Republic.

References

Celt M., Z Retingerem do Warszawy i z powrotem. Raport z Podziemia 1944, Łomianki 2006.

Fiedorczyk P., Kowalski P., Sądownictwo powszechne na terenie województwa białostockiego w II RP, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2012, t. 11.

Grabowski W., Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, Warszawa 2003.

Kica P., „Gazeta Sądowa Warszawska” na tle polskiego XIX-wiecznego czasopiśmiennictwa prawniczego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2013, t. 13.

Miąso J., Walka o narodową szkołę w Królestwie Polskim w latach 1905–1907 (w stulecie strajku szkolnego), [w:] Rozprawy z dziejów oświaty, Warszawa 2005, t. XLIV.

Miller A., Bibljografia prawnicza za okres pięcioletni 1930–1934, Warszawa 1935, http://www.biblotekacyfrowa.pl/content/64255/124597II.pdf.

Minakowski M.J., Wielka genealogia Minakowskiego, http://wielcy.pl/wgm/.

Redzik A., „Nowy Proces Cywilny” – „Polski Proces Cywilny” (1933–1939), „Palestra” 2009, nr 1–2, http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=2932.

Staniszewski T., Z dziejów elektryfikacji polskich miast. Elektrownia miejska w Radomiu, dostęp: http://starepapier.pl/kolekcja/elektrownia-miejska-w-radomiu/.

Stopa M., My, rowerzyści z Warszawy, Warszawa 2013.

Święcicki A.H.T., Historia Herbu Rodowego Jastrzębiec czyli Saga Rodu Święcickich IX–XXI w., wydanie własne, Poznań 2005, zaktualizowane wydanie internetowe 2010, https://hdl.handle.net/10593/456.

Taras A., Anatomia nienawiści. Stosunki polsko-rosyjskie XVIII–XXw., Warszawa 2015.

Zaborski M., Izba do spraw Adwokatury przy Sądzie Najwyższym 1938–1950, „Palestra” 2014, nr 9.

Downloads

Published

2018-04-15

How to Cite

The memories of Witold Święcicki, up to 1944. (2018). Miscellanea Historico-Iuridica, 16(2), 209-225. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/74

Similar Articles

1-10 of 52

You may also start an advanced similarity search for this article.