Labour union movement in the Prosecutor’s Office of the Polish People’s Republic in the years 1980–81

Authors

  • Kamil Niewiński University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

Prosecutor’s Office, prosecutor, “Solidarity”, labour union

Abstract

The Prosecutor’s Office of the Polish People’s Republic was a highly politicised organ. Most prosecutors have linked their careers with the ruling Polish United Workers’ Party. However, the momentous events of August 1980, exerted an influence on this milieu. The social renewal movement under the banner of “Solidarity” did not find many sympathisers. Prosecutors related to the political system, however, created at the turn of 1980–1981, a new Labour Union of Prosecutor’s Office Workers. Through this organization, they conducted a dialogue with the authorities. Prosecutors expected changes that would strengthen their independence, role and position in state structures.

References

Berutowicz W., Mokry J., Organizacja ochrony prawnej w PRL, Warszawa 1987.

Biernacki L., Kronika „Solidarności”. 20 lat dzień za dniem..., Sopot 2000.

Chcemy współdecydować o wszystkim – rozmowa z przedstawicielami RN ZZPP, „Gazeta Prawnicza” 1981, nr 10.

Co na to nauka? Sędzia śledczy – rozmowa red. J. Klimka z prof. A. Kaftalem, „Gazeta Prawnicza” 1981, nr 5–6.

Eksner J., Prokurator rzecznikiem praworządności, Warszawa 1974.

Friszke A., Rewolucja Solidarności 1980–1981, Kraków 2014.

Giełżyński W., Stefański L., Gdańsk, sierpień 80, Warszawa 1981.

Herzog A., Z dziejów społecznego projektu ustawy o prokuraturze, [w:] Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze Solidarności 1980–1990, oprac. K. Barczyk, S. Grodziski, S. Grzybowski, Warszawa 2001.

Holzer J., „Solidarność” 1980–1981. Geneza i historia, Paryż 1984.

Jankowski M., Sędzia śledczy – wzmocnienie czy osłabienie pozycji sądu w procesie karnym?, „Nowe Prawo” 1982, nr 7–8.

Kaftal A., Podstawowe problemy nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Palestra”1981, nr 6.

Kaftal A., Więcej gwarancji w procesie, „Gazeta Prawnicza” 1981, nr 13–14.

Lipczyńska M., Zamiast sędziego śledczego, „Gazeta Prawnicza” 1981, nr 13–14.

Mniej lub więcej solidarnie – relacja Piotra Ambroziewicza z przebiegu konferencjiw Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu w dniach 27–28 X 1980 r., „Prawo i Życie” 1980, nr 46.

Murzynowski A., Problem wprowadzenia instytucji sędziego śledczego, „Państwo i Prawo” 1982, nr 3–4.

Niewiński K., PZPR a sądownictwo w latach 1980–1985. Próby powstrzymania „solidarnościowej” rewolucji, Oświęcim 2016.

Niewiński K., PZPR a związki zawodowe w sądownictwie po sierpniu 1980 r., „Z Dziejów Prawa” 2015, t. 8 (16).

Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze Solidarności 1980–1990, oprac. K. Barczyk, S. Grodziski, S. Grzybowski, Warszawa 2001.

Osiński K., Rybarczyk P., Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. I, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2013.

Osiński K., Rybarczyk P., Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. II, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2013.

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2007.

Potrzeba prawa – rozmowa red. J. Waniorka z przedstawicielami kierownictwa ZZPP, „Prawo i Życie” 1981, nr 32.

Prawa człowieka i obywatela w PRL (13.XII.1981 r. – 31.XII.1982 r.), oprac. Zespół Redakcyjny Komitetu Helsińskiego z up. Z. Bujaka, B. Lisa, W. Hardka, J. Piniora, E. Szumiejki, Paryż 1983.

Sielezin J.R., Koncepcje i spory programowe opozycji politycznej w Polsce w latach 1976–1982, Wrocław 2012.

Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011.

Sowa A.L., Wielka historia Polski, od drugiej do trzeciej Rzeczypospolitej (1945–2001), t. 10, Kraków 2001.

Szczęsny J., Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze, „Gazeta Prawnicza” 1981, nr 13–14.

Szwedek E., Czy powrót sędziego śledczego?, „Nowe Prawo” 1981, nr 6.

Uchwała I Krajowego Zjazdu Związku Zawodowego Pracowników Prokuratury PRL, „Gazeta Prawnicza” 1981, nr 9.

Walczak R., Polityka, sądy, prokuratura, Warszawa 1990.

Włodyka S., Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968.

Wojtczak Z., Sędzia śledczy – niewiele to zmieni, „Gazeta Prawnicza” 1981, nr 12.

Zięba-Załucka H., Instytucja prokuratury w Polsce, Warszawa 2003.

Downloads

Published

2018-04-15

How to Cite

Labour union movement in the Prosecutor’s Office of the Polish People’s Republic in the years 1980–81. (2018). Miscellanea Historico-Iuridica, 16(2), 135-157. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/70

Similar Articles

1-10 of 22

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)