A short history of the Polish ‘Voprosy ugolovnogo i grażdanskogo prava’

Authors

  • Piotr Fiedorczyk University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)
  • Aron Daniel Jóźwicki University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

Consultative and Scientific Committee, New Law, Democratic Law Review, law of Stalinist Poland, Socialism, Marxism, education of law in Poland 1950

Abstract

This essay presents a short analysis of Stalin solicitors in their efforts to establish a Russian legal journal on the Polish market. The “Voprosov ugolovnogo i grażdanskogo prava”, was released as a quarterly addition to a monthly journal “Nowe Prawo”. With the first edition published on the 16th of March 1951, the journal was originally aimed at legal academics in the USSR and other socialist republics. Its’ main purpose was to explore Polish criminal and civil laws and to present a study on development of the socialist system in Poland. The content of journal articles reaffirmed commitment of the Polish legal academia in implementation of Soviet ideology in teaching law.

References

Andrejew I., List sekretarza KKN dra Igora Andrejewa do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 6 czerwca 1951 r. (Archiwum Akt Nowych, zespół akt Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 5452).

Balbus T., „Korab” wilniuk klasyczny. Doktor Roman Korab-Żebryk (1916–2004). Biografia Wilnianina, oficera Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku), Wrocław 2012.

Fiedorczyk P., Z dziejów stalinizacji polskiej nauki prawa. Komisja Konsultacyjno-Naukowa przy Ministrze Sprawiedliwości (1949–1951), [w:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne. Księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Ziębie, red. R. Kłosowicz i in., Kraków 2016.

Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, Karta ewidencyjna, 2 listopada 1950 r. (Archiwum Akt Nowych, zespół akt Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 5452).

Lernell L., Pismo redaktora naczelnego „Voprosov” do dyrektora drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości z 4.XII.1950 r. (Archiwum Akt Nowych, zespół akt Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 5452).

Lernell L., Pismo redaktora naczelnego L. Lernella i sekretarza redakcji „Voprosov” do wiceministra sprawiedliwości T. Reka z 29 grudnia 1950 r. (Archiwum AktNowych, zespół akt Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 5452).

Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.

Nowe Prawo, „Nowe Prawo” 1950, nr 10.

Pismo sekretarza redakcji „Voprosov” do Wydziału Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości z (?) grudnia 1950 r. (Archiwum Akt Nowych, zespół akt Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 5452).

Plan pracy redakcji „Nowego Prawa” na m. listopad 1950 r. (Archiwum Akt Nowych, zespół akt Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 5452).

R. P.Вопросы уголовного и гражданского права, Biuletyn nr 1 Komisji Konsultacyjno Naukowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Warszawa IV kwartał 1950.

R. P.Вопросы уголовного и гражданского права, Biuletyn nr 2 Komisji Konsultacyjno Naukowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Warszawa 1951.

Świątkowski H., Za wzorem prawa kraju socjalizmu, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1949, nr 11.

Uchwała Prezydium Rządu, „Nowe Prawo” 1950, nr 10.

Васильковскиий Я., Кодифиикация гражданского права в Полъше, Biuletyn nr 1 Komisji Konsultacyjno-Naukowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Warszawa IV kwartał 1950.

Лернелл Л., К вопросу о кодификации уголовного права в Польше, Biuletyn nr 2 Komisji Konsultacyjno-Naukowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Warszawa 1951.

Розмарын С., Состояние науки уголовного и гржданского права в Польше, Biuletyn nr 2 Komisji Konsultacyjno-Naukowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Warszawa 1951.

Шер С., Новое семейное право, Biuletyn nr 2 Komisji Konsultacyjno-Naukowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Warszawa 1951.

Downloads

Published

2018-04-15

How to Cite

A short history of the Polish ‘Voprosy ugolovnogo i grażdanskogo prava’. (2018). Miscellanea Historico-Iuridica, 16(1), 127-139. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/82

Similar Articles

11-20 of 274

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>