Leon Chajn’s viewpoints on judiciary

Authors

  • Anna Korzeniewska-Lasota University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  • Michał Lasota University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Keywords:

Leon Chajn, judicature, courts, law

Abstract

Leon Chajn is one of the key figures who had impact on creating the post-war judicature. Bearing first the function of Deputy Head in the Department of Justice and then Undersecretary of State in the Ministry of Justice, he decided on the course of the most significant changes in the functioning of the judiciary and in the assignment of positions in ministries and courts. In the article, the authors examine in depth the viewpoints of Chajn based on his publications, journals and speeches before the congresses of the Alliance of Democrats.

References

Bereza A., Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012.

Chajn L., Administracja i sądownictwo w służbie praworządności, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946, nr 8.

Chajn L., Inteligencja polska w obliczu dokonywujących się przemian społecznych, Warszawa 1949.

Chajn L., Kiedy Lublin był Warszawą, Warszawa 1964.

Chajn L., Na progu wielkiej reformy, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1947, nr 4.

Chajn L., Na przełomie dwóch lat, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1948, nr 1.

Chajn L., Sądy a społeczeństwo, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1945, nr 2.

Chajn L., Teraźniejszość i przyszłość Polski Ludowej, Referat sprawozdawczo-polityczny, Warszawa 1946.

Chajn L., Trzeci rok, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946, nr 7.

Chajn L., Trzy lata demokratyzacji prawa i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 1947.

Drogoń A., Model prokuratury w systemie władzy publicznej w Polsce w latach 1944-1956, „Z Dziejów Prawa”, cz. 7, Katowice 2005.

Jakubowski G., Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950, Warszawa 2002.

Maksimiuk D., Jeszcze w sprawie sekcji tajnych w sądownictwie polskim w latach pięćdziesiątych XX wieku, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2012, t. 11.

Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991.

Rzepliński A., Sądownictwo w PRL, Londyn 1990.

Smosarski L., Chajn Leon, [w:] Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, t. 1, Warszawa 1985.

Torańska T., Oni, Warszawa 1990.

Turlejska M., Przyczynek do losów prawników polskich w latach 1935-1953, „Zeszyty Historyczne” 1996, z. 115.

W kręgu prawa i polityki. Wspomnienia z lat 1919-1956, zebrał, opracował i wstępem opatrzył W. Barcikowski, Katowice 1988.

Published

2017-04-15

How to Cite

Korzeniewska-Lasota, A., & Lasota, M. (2017). Leon Chajn’s viewpoints on judiciary. Miscellanea Historico-Iuridica, 15(2), 317–326. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/107