Contemporary depiction of the concept of the social contract

Authors

  • Piotr Kimla Jagiellonian University (Uniwersytet Jagielloński)

Keywords:

social contract, political power, revolution, liberalism, Jean Jacques Rousseau, political power regalia, political power inefficiency

Abstract

The aim of the article is to remind that the concept of the social contract is not an outdated tool for analysing political reality. On the contrary, this liberal concept still retains its importance and usefulness. Democratic and liberal order seems to be in danger every time when one of the two parties – the authorities or demos – fails in its duty. Strictly speaking, where people will not listen and the political power demonstrates incompetence. Naturally, the parties to the social contract are not and cannot be equal. The authorities take on their shoulders a much heavier burden of responsibility. Therefore one can venture the opinion that riots, revolts and revolution erupt as a result of the unskillfulness of political power, where the authorities – instead of being a stabilising force supporting political reality and the rule of law – allow subversives to question the state and its legal order.

References

Bartula P., Kara śmierci powracający dylemat, Kraków 2007.

Beccaria C., O przestępstwach i karach, tłum. E.S. Rappaport, Warszawa 1959.

Berlin I., Dwie koncepcje wolności, [w:] I. Berlin, Cztery eseje o wolności, tłum. H. Bartoszewicz, D. Grinberg, D. Lachowska, A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1994.

Gehlen A., Hipertrofia moralności, tłum. E. Paczkowska-Łagowska, „Zdanie” 1989, nr 11-12.

Kant I., Pomysły do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym, tłum. I. Krońska, [w:] Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiozoficzne, tłum. M. Żelazny, I. Krońska, A. Landman, Toruń 1995.

Ludwik Filip I, Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji, tłum. W. Dłuski, Warszawa 1988.

Łagowski B., Zniszczenie i pustka, [w:] B. Łagowski, Liberalna kontrrewolucja, Warszawa 1994.

Pamiętniki kardynała Retza, tłum. A. i M. Bocheńscy, t. 1, Warszawa 1958.

Tukidydes, Wojna peloponeska, tłum. K. Kumaniecki, t. 1, Wrocław 2004.

Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, red. Z. Rau, M. Chmieliński, Warszawa 2010.

Weaver R.M., Idee mają konsekwencje, tłum. B. Bubula, Kraków 1996.

Published

2017-04-15

How to Cite

Kimla, P. (2017). Contemporary depiction of the concept of the social contract. Miscellanea Historico-Iuridica, 15(2), 159–167. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/98