Legal status of National Minorities within the Czech in the Czechoslovac Republic in years 1918-1992

Authors

  • Krystian Żelazny University of Silesia in Katowice (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Keywords:

Czechoslovak Republic, national minorities, constitution, The Charter of Fundamental Rights and Freedoms, international agreements

Abstract

The Republic of Czechoslovakia, since the moment of its establishment in 1918, had to deal with two problems - a significant percentage of national minorities residing on its territory and mutual coexistence based on the partnership of two main nations, Czechs and Slovaks. Despite the fact that during the twenty-year period between the two World Wars, Czechoslovakia was considered to be the model of a democratic nation, however, it was not fully successful in handling the problems of multi-nationality, which as a result was one the reasons that led to its collapse. After the Second World War, when Czechoslovakia found itself in the bloc of Communist countries, the nationality problem was marginalized. In the 1960s, especially after the establishment of the federal nation, the problem returned and its development continued until the end of the federation in 1992. The experience of the Republic of Czechoslovakia with national minorities did not cease along with the end of the federation. It can still be noticed in the contemporary legislations of both the Czech Republic and the Republic of Slovakia.

References

Baran I., Poláci na Těšínsk, Český Těšín 2009.

Čapka F., Dějiny zemí Koruny české v datech, Praha 2010.

Gąsior G., Zaolzie, Warszawa 2008.

Grabal I., Etnické menšiny ve střední Evropě, Praha 1999.

Gronský J., Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Svazek IV, Praha 2007.

Kárník Z., České země v éře První republiky, Praha 2003.

Knoll V., Schelle K., Vojáček L., České právní dějiny, Plzeň 2010.

Letz R., Slovenské dejiny IV,Bratislava 2010.

Pałys P., Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947, Opole 2007.

Petráš R. , Menšiny a právo v České republice, Praha 2009.

Pospíšil I., Listina základních práv a svobod. Komentář / Wagnerová, E.; Šimíček V.; Lan-gášek T.; Pospíšil I., Praha 2012.

Skotnicki K., Jirásková V., Parlament Republiki Czeskiej, Warszawa 2009.

Sulitka A., Menšiny a právo v České republice, Praha 2009.

Vaculík J., Dějiny volyňských Čechů II, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Praha 1998.

Konstytucja Republiki Czeskiej, tłum. i wstęp M. Kruk, Warszawa 2000.

Downloads

Published

2017-04-15

How to Cite

Legal status of National Minorities within the Czech in the Czechoslovac Republic in years 1918-1992. (2017). Miscellanea Historico-Iuridica, 15(1), 117-128. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/120

Similar Articles

1-10 of 227

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>